Συχνές ερωτήσεις

Στην ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις», θα βρείτε απαντήσεις στα πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Σύμφωνο των Δημάρχων. Οι πληροφορίες που θα βρείτε εδώ απευθύνονται τόσο στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται γενικά για το Σύμφωνο των Δημάρχων όσο και στους υπογράφοντες το Σύμφωνο, στους Υποστηρικτές ή στους Συντονιστές του Συμφώνου που αναζητούν συγκεκριμένες πληροφορίες. Η ενότητα των συχνών ερωτήσεων ενημερώνεται σε τακτική βάση, ώστε να αντικατοπτρίζει τις πιο πρόσφατες ερωτήσεις που τίθενται από τα μέλη της Κοινότητας του Συμφώνου.

Χρησιμοποιήστε το μενού στα δεξιά, για να βρείτε γρήγορα την απάντηση που αναζητείτε!

Εάν η ερώτησή σας δεν βρίσκεται στη λίστα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε απευθείας με το Γραφείο Βοήθειας του Συμφώνου, στη διεύθυνση info@eumayors.eu


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τι είναι το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια;

Το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την πρώτη -και έως σήμερα την πιο φιλόδοξη- πρωτοβουλία, απευθυνόμενη σε τοπικές και υποεθνικές αρχές με στόχο να ηγηθούν στην ανάληψη δράσης για το κλίμα και την ενέργεια. Στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, πόλεις και κωμοπόλεις αναλαμβάνουν δράση για τη βιώσιμη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων της άμβλυνσης της ενεργειακής πενίας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, προκειμένου να διασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες τους. Διαβάστε περισσότερα για την αρχική υιοθέτηση και την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας εδώ.

 

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια εθελοντική πρωτοβουλία (δωρεάν) που εστιάζει στον προορατικό ρόλο των τοπικών αρχών σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αύξηση της ανθεκτικότητας της επικράτειάς τους στις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι υπογράφουσες τοπικές αρχές αναπτύσσουν και υλοποιούν ένα Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος με εφικτούς στόχους και σκοπούς.

Το όραμα του Συμφώνου των Δημάρχων έχει τρεις πτυχές:

 1. Την επιτάχυνση της απεξάρτησης της επικράτειάς μας από τις πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη διατήρηση της μέσης αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2°C.
 2. Την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής μας στις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής, καθιστώντας την επικράτειά μας πιο ανθεκτική.
 3. Την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην επικράτειά μας, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την παροχή πρόσβασης σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια για όλους.

 

Ποια είναι τα οφέλη της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσω της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τοπικές και υποεθνικές αρχές που έχουν δεσμευτεί στο πλαίσιο του Σύμφωνο των Δημάρχων μέσω του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό και την υλοποίησης της όλης πρωτοβουλίας. Οι αρμοδιότητες αυτού του γραφείου είναι οι εξής:

 • η ανάπτυξη ικανοτήτων στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν,
 • η παροχή προσαρμοσμένης διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης χάρη στα ειδικά γραφεία παροχής βοήθειας,
 • η ενημέρωση των υπογραφόντων σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης και μάθησης της ΕΕ μέσω εκδηλώσεων και διαδικτυακών σεμιναρίων, η προώθηση επιτευγμάτων και καλών πρακτικών σε διεθνές επίπεδο,
 • και η παροχή στην κοινότητα του Συμφώνου διεθνούς συνεργασίας με ειδικούς και ομότιμους.

 

Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο επωφελούνται από το υψηλότερο επίπεδο τεχνικής υποστήριξης από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο παρέχει μια αξιολόγηση των σχεδίων δράσης τους με προσαρμοσμένες συστάσεις για βελτιώσεις. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών προσφέρει ένα γραφείο παροχής βοήθειας που ασχολείται ειδικά με τεχνικές έρευνες και επεξεργάζεται έγγραφα τεχνικής καθοδήγησης για τους υπογράφοντες το Σύμφωνο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών μέσω των σχεδίων δράσης των υπογραφόντων είναι επίσης χρήσιμες για την ενημέρωση της ευρωπαϊκής πολιτικής.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να κινητοποιήσει οικονομικούς πόρους μέσω προγραμμάτων, καθώς και πολιτική υποστήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και έχει δημιουργήσει επιπλέον ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους υπογράφοντες το Σύμφωνο.

Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο απολαμβάνουν προβολή σε διεθνές επίπεδο με ένα αποκλειστικό προφίλ τόσο στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων όσο και στον ιστότοπο του Παγκόσμιου Συμφώνου των Δημάρχων. Οι υπογράφοντες επωφελούνται από ευκαιρίες διεθνούς δικτύωσης και εκδηλώσεις ανάπτυξης ικανοτήτων.

Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο έχουν στη διάθεσή τους μια πλατφόρμα υποβολής εκθέσεων, η οποία παρέχεται δωρεάν (MyCovenant) και είναι προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή. Μέσω της πλατφόρμας, είναι εύκολο να καταγράφεται η πρόοδος που συντελείται, συγκρίνοντας απογραφές εκπομπών σε συνάρτηση με τον χρόνο, και να παρακολουθούνται τα αποτελέσματα και οι προσπάθειες που καταβάλλονται. Επίσης, η πλατφόρμα εξυπηρετεί ως ένα εργαλείο μάθησης με ευρύ φάσμα πόρων, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης (διατίθενται σε 5 γλώσσες), μιας βιβλιοθήκης με τους πιο πρόσφατους διαθέσιμους πόρους και φόρα συζήτησης που προσφέρουν ευκαιρίες για αλληλεπιδράσεις με άλλα μέλη της Κοινότητας του Συμφώνου.

Ποιες είναι οι δεσμεύσεις του Συμφώνου των Δημάρχων;

Οι δεσμεύσεις του Συμφώνου των Δημάρχων συνδέονται με το πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια -, ήτοι τη δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια και τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Οι δεσμεύσεις του Συμφώνου των Δημάρχων είναι οι εξής:

 • μείωση των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030
 • αύξηση της ανθεκτικότητας στις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής
 • και άμβλυνση της ενεργειακής πενίας.

Πώς μεταφράζονται σε δράσεις οι δεσμεύσεις του Συμφώνου;

Οι δεσμεύσεις του Συμφώνου των Δημάρχων μεταφράζονται σε δράσεις μέσω των Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος και των συναφών εκθέσεων παρακολούθησης που συντάσσονται από τους υπογράφοντες. Οι υπογράφοντες θα πρέπει πρώτα να αξιολογήσουν το τοπικό τους πλαίσιο, συντάσσοντας μια Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ) και μια Εκτίμηση Κινδύνων και Τρωτότητας (ΕΚΤ). Δεύτερον, αναπτύσσουν το σχέδιο δράσης τους, με βάση τα αποτελέσματα της ΑΕΑ και της ΕΚΤ, προσδιορίζοντας συνεκτικές δράσεις μετριασμού και προσαρμογής. Τρίτον, συντάσσουν εκθέσεις παρακολούθησης. Πιο συγκεκριμένα, οι υπογράφοντες δεσμεύονται για την κατάρτιση και υποβολή των παρακάτω εγγράφων, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα MyCovenant:

 • Μιας στρατηγικής με μακροπρόθεσμο όραμα που περιλαμβάνει στόχους και επιδιώξεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν (εντός 2 ετών από την επίσημη προσχώρησή τους στο Σύμφωνο των Δημάρχων).
 • Μιας ΑΕΑ, με την οποία ποσοτικοποιείται η ενέργεια που καταναλώνεται και ως εκ τούτου οι εκπομπές που παράγονται στην επικράτεια του υπογράφοντος (εντός 2 ετών).
 • Μιας ΕΚΤ, με την οποία προσδιορίζονται και αξιολογούνται οι κλιματικοί κίνδυνοι και οι τρωτοί τομείς (εντός 2 ετών).
 • Των δράσεων που αναλαμβάνονται για τον μετριασμό και την προσαρμογή (τουλάχιστον 3 κεντρικές δράσεις μετριασμού εντός 2 ετών και τουλάχιστον 3 δράσεις προσαρμογής εντός 4 ετών).
 • Εκθέσεων παρακολούθησης της υλοποίησης των δράσεων (κάθε 2 έτη μετά την υποβολή του σχεδίου δράσης) και των εκπομπών (κάθε 4 έτη μετά την υποβολή του σχεδίου δράσης).

Ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις αναφοράς

Οι ελάχιστες απαιτήσεις αναφοράς περιλαμβάνουν τα υποχρεωτικά δεδομένα από το σχέδιο δράσης και τις εκθέσεις παρακολούθησης που πρέπει να παρέχουν οι υπογράφοντες μέσω της πλατφόρμας MyCovenant.
Ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων του Συμφώνου για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημείωση: Για τους υπογράφοντες το Σύμφωνο των Δημάρχων με τους στόχους του 2020 και για τους υπογράφοντες την πρωτοβουλία «Οι Δήμαρχοι Προσαρμόζονται» (δηλαδή τις τοπικές αρχές που εντάχθηκαν πριν από τον Οκτώβριο του 2015), οι απαιτήσεις αναφοράς παραμένουν οι ίδιες, με τη δέσμευση υποβολής εκθέσεων παρακολούθησης κάθε δύο έτη. Ωστόσο, συνιστάται θερμά στους εν λόγω υπογράφοντες να ανανεώσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο του Συμφώνου και να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους για το 2030, καθώς αυτό δεν θα γίνει αυτομάτως.
Μάθετε πώς στην ενότητα:
Η τοπική μου αρχή είναι ήδη υπογράφουσα. Πώς ανανεώνω τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο του Συμφώνου;


ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ!

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει ως υπογράφων του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων;

Οποιαδήποτε ευρωπαϊκή τοπική αρχή μπορεί να συμμετάσχει ως υπογράφουσα το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων, ανεξαρτήτως του αριθμού των κατοίκων στην επικράτειά της, εφόσον εκπροσωπείται από αιρετό τοπικό συμβούλιο ή ισότιμο όργανο λήψης αποφάσεων με αιρετά μέλη.
Μάθετε πώς στην ενότητα:
Πώς μπορώ να ενταχθώ ως μεμονωμένος υπογράφων;

Οι όμορες τοπικές αρχές μπορούν επίσης να ενταχθούν στο Σύμφωνο των Δημάρχων ως ομάδα υπογραφόντων για την κατάρτιση ενός κοινού σχεδίου δράσης.
Μάθετε πώς στην ενότητα:
Πώς μπορώ να ενταχθώ ως ομάδα υπογραφόντων;

Πότε μπορεί μια τοπική αρχή να ενταχθεί στην πρωτοβουλία του Συμφώνου;

Οι τοπικές αρχές μπορούν να ενταχθούν στην πρωτοβουλία ανά πάσα στιγμή, δεν υπάρχει προθεσμία!
Δεν χρειάζεται να έχουν ήδη αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για να ενταχθούν στην πρωτοβουλία.

Οι Τελετές του Συμφώνου των Δημάρχων παρέχουν σε όλους τους δημάρχους μια ευκαιρία για τη συμβολική υπογραφή των δεσμεύσεων του Συμφώνου και δικτύωση με την κοινότητα του Συμφώνου.

Υπάρχουν τέλη που συσχετίζονται με την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων;

Όχι. Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια εθελοντική πρωτοβουλία από τη βάση προς την κορυφή και δεν επιβάλλονται τέλη για τη συμμετοχή σας.

Πώς μπορώ να ενταχθώ ως μεμονωμένος υπογράφων;

Μόνο τρία είναι τα βήματα που απαιτούνται για την ένταξη στην πρωτοβουλία:

 1. Το δημοτικό σας συμβούλιο (ή ισότιμο όργανο λήψης αποφάσεων) εγκρίνει το έγγραφο δέσμευσης του Συμφώνου
 2. Συμπληρώνετε το Έντυπο προσχώρησης στο Σύμφωνο (διαθέσιμο σε εθνικές γλώσσες) και το δίνετε στον Δήμαρχο για υπογραφή
 3. Προχωράτε στην εγγραφή της τοπικής σας αρχής στην πλατφόρμα MyCovenant.

Μετά την επαλήθευση της εγγραφής σας και των εγγράφων που έχετε μεταφορτώσει, το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων επιβεβαιώνει τη συμμετοχή σας. Θα λάβετε στοιχεία σύνδεσης για την είσοδό σας στην πλατφόρμα MyCovenant μετά την έγκριση της αίτησής σας.
Έχετε υπόψη ότι η τοπική σας αρχή μπορεί να μην εμφανίζεται αμέσως στον ιστότοπο του Συμφώνου, καθώς ο κατάλογος των υπογραφόντων ενημερώνεται περιοδικά.

Η τοπική μου αρχή είναι ήδη υπογράφουσα. Πώς ανανεώνω τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο του Συμφώνου;

Εάν έχετε ήδη υπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων και ενταχθήκατε στην πρωτοβουλία πριν από τον Οκτώβριο του 2015 ή εάν είχατε υπογράψει την πρωτοβουλία «Οι Δήμαρχοι Προσαρμόζονται» και θέλετε να παραμείνετε μέλος του κινήματος του Συμφώνου των Δημάρχων, θα πρέπει να ανανεώσετε τις δεσμεύσεις σας, ώστε να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους για το 2030, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 • Εγκρίνετε το παρακάτω Έγγραφο δέσμευσης του Συμφώνου των Δημάρχων στο δημοτικό συμβούλιο (ή στο ισότιμο όργανο λήψης αποφάσεων).
 • Συμπληρώνετε το έντυπο προσχώρησης.
 • Μεταβαίνετε στο προφίλ υπογράφοντός σας στην πλατφόρμα MyCovenant (δεν χρειάζεται να εγγραφείτε ξανά ούτε να δημιουργήσετε νέο προφίλ στην πλατφόρμα MyCovenant!), ενημερώνετε τα στοιχεία σας, μεταφορτώνετε το έντυπο προσχώρησης του 2030 και, εάν είναι δυνατόν, κοινοποιείτε ένα αντίγραφο της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, κάνοντας κλικ στην επιλογή «ανανέωση». Εάν δεν λάβετε email επιβεβαίωσης, επικοινωνήστε με το Γραφείο παροχής βοήθειας στη διεύθυνση info@eumayors.eu.

Εάν θέλετε να ανανεώσετε τη δέσμευσή σας στο Σύμφωνο και να αλλάξετε τον τύπο προσχώρησης από μεμονωμένο υπογράφοντα σε ομάδα υπογραφόντων, επικοινωνήστε με το Γραφείο παροχής βοήθειας στη διεύθυνση info@eumayors.eu.

Είμαι υπογράφων στην πρωτοβουλία «Οι Δήμαρχοι Προσαρμόζονται». Τι πρέπει να κάνω;

Η πρωτοβουλία «Οι Δήμαρχοι Προσαρμόζονται» δεν υπάρχει πλέον. Οι πρώην υπογράφοντες την πρωτοβουλία «Οι Δήμαρχοι Προσαρμόζονται» εντάχθηκαν αυτομάτως στο Σύμφωνο των Δημάρχων όταν οι δύο πρωτοβουλίες συγχωνεύθηκαν το 2015. Οι απαιτήσεις αναφοράς παραμένουν εκείνες που ορίστηκαν στο έγγραφο δέσμευσης το οποίο υιοθετήθηκε κατά την ένταξη στην πρωτοβουλία. Πιο συγκεκριμένα, συνεπάγεται τη δέσμευση για την ανάπτυξη μιας τοπικής στρατηγικής προσαρμογής ή/και την ενσωμάτωση της προσαρμογής στους συναφείς τομείς εντός δύο ετών και τη σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης κάθε δύο έτη. Σας συνιστούμε θερμά να σκεφτείτε το ενδεχόμενο ευθυγράμμισης με τους στόχους του Συμφώνου των Δημάρχων για το 2030.
Μάθετε πώς στην ενότητα:
Η τοπική μου αρχή είναι ήδη υπογράφουσα. Πώς ανανεώνω τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο του Συμφώνου;

Πώς μπορώ να ενταχθώ ως ομάδα υπογραφόντων;

Σχεδιάσαμε την προσέγγιση του Κοινού Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή ειδικά για την περίπτωση δήμων μικρού μεγέθους εντός της ίδιας εδαφικής περιοχής, ήτοι διασφαλίζοντας την εδαφική συνέχεια, ενδεικτικά με λιγότερους από 10.000 κατοίκους ο καθένας.

Υπάρχουν δύο επιλογές για την ανάπτυξη ενός κοινού σχεδίου δράσης:

 • Επιλογή 1 - «μεμονωμένη δέσμευση μείωσης του CO2»: ο κάθε υπογράφων της ομάδας δεσμεύεται μεμονωμένα για τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030. Ο κάθε υπογράφων θα πρέπει να αναφέρει το σχέδιο δράσης στο επιμέρους προφίλ στην πλατφόρμα MyCovenant. Κάθε μέλος της ομάδας θα πρέπει να μεταφορτώσει το σχέδιο δράσης στο επιμέρους προφίλ του και κάθε δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει το έγγραφο.
 • Επιλογή 2 - «κοινή δέσμευση μείωσης του CO2»: η ομάδα υπογραφόντων δεσμεύεται συλλογικά για τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030. Η ομάδα θα πρέπει να υποβάλει μόνο ένα σχέδιο δράσης για όλη την ομάδα στην πλατφόρμα MyCovenant. Το έγγραφο του σχεδίου δράσης που πρέπει να μεταφορτωθεί είναι κοινό και περιλαμβάνει όλα τα μέλη της ομάδας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εγκριθεί από το κάθε δημοτικό συμβούλιο.

Και στις δύο περιπτώσεις, συνιστάται θερμά στην «ομάδα υπογραφόντων» να ορίσει έναν φορέα ή μία αρχή ως υπεύθυνη για τον συντονισμό του έργου καθ’ όλη τη διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης του σχεδίου δράσης. Θα μπορούσε να είναι ένας από τους δήμους της ομάδας ή της επαρχίας/περιφέρειας που θα ενεργεί ως επίσημος Συντονιστής του Συμφώνου (δείτε τον κατάλογο των Συντονιστών του Συμφώνου εδώ).

Πώς να συμπληρώσω το προφίλ της ομάδας μου;

Κάθε τοπική αρχή συζητά και εγκρίνει το έγγραφο δέσμευσης του Συμφώνου.

 • Για την Επιλογή 1, κάθε τοπική αρχή συμπληρώνει το έντυπο προσχώρησης (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά).
 • Για την Επιλογή 2, θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο ένα έντυπο προσχώρησης για ολόκληρη την ομάδα (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά).
 • Εγγράφετε την ομάδα, επιλέγοντας είτε «ανάληψη δέσμευσης ξεχωριστά» (Επιλογή 1) είτε «ανάληψη δέσμευσης από κοινού» (Επιλογή 2), επιλέγετε το όνομα της ομάδας σας, προσδιορίζετε τον κύριο υπεύθυνο επικοινωνίας της ομάδας (π.χ. μία από τις τοπικές αρχές) και μεταφορτώνετε τα έντυπα προσχώρησης για την Επιλογή 1 ή ένα έντυπο προσχώρησης για την Επιλογή 2 και, εάν είναι δυνατόν, ένα αντίγραφο της απόφασης των δημοτικών συμβουλίων.
 • Μόλις εγγραφεί το κάθε μέλος, το προσθέτετε στην ομάδα σας.

 

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση που δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Πώς ανανεώνω τις δεσμεύσεις για μια ομάδα υπογραφόντων;

Εάν η ομάδα υπογραφόντων σας επιθυμεί να ανανεώσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του Συμφώνου χωρίς να αλλάξουν τα μέλη της ομάδας ούτε ο τύπος της δέσμευσης (ήτοι Επιλογή 1 ή Επιλογή 2), ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται λεπτομερώς στην ενότητα Η τοπική μου αρχή είναι ήδη υπογράφουσα. Πώς ανανεώνω τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο του Συμφώνου;

Εάν η ομάδα υπογραφόντων σας επιθυμεί να ανανεώσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του Συμφώνου και κάποια από τα μέλη της ομάδας έχουν αλλάξει, επικοινωνήστε με το Γραφείο παροχής βοήθειας στη διεύθυνση info@eumayors.eu.


ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων;

Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων (CoMO) είναι υπεύθυνο για τον συνολικό συντονισμό και την υλοποίηση της πρωτοβουλίας. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων υποστηρίζει την κοινότητα του Συμφώνου από τη διαδικασία εγγραφής έως την ανάπτυξη και υποβολή του σχεδίου δράσης. Τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων έχει αναλάβει μια κοινοπραξία ευρωπαϊκών δικτύων και ενώσεων που εκπροσωπούν τοπικές και περιφερειακές αρχές και αποτελείται από το δίκτυο πόλεων Energy Cities και τους οργανισμούς CEMR, Climate Alliance, EUROCITIES, FEDARENE και ILEI Europe. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων συνεργάζεται στενά με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

Ποιος είναι ο ρόλος του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων;

Το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων λειτουργεί ως η κύρια διεπαφή για την κοινότητα του Συμφώνου των Δημάρχων. Αποσκοπεί:

 • Στην παροχή βοήθειας προς τις τοπικές αρχές για την ένταξή τους στην πρωτοβουλία μέσω της διαδικασίας προσχώρησης και εγγραφής.
 • Στην ανάπτυξη ικανοτήτων των υπογραφόντων μέσω εγγράφων καθοδήγησης, διαδικτυακών σεμιναρίων και εργαστηρίων.
 • Στην παροχή απαντήσεων σε ερωτήματα διοικητικής και τεχνικής φύσεως.
 • Στην υποστήριξη δραστηριοτήτων επικοινωνίας και προώθησης.
 • Στη σύνδεση Συντονιστών του Συμφώνου και Υποστηρικτών του Συμφώνου με τους υπογράφοντες.
 • Στην επαφή με το Κοινό Κέντρο Ερευνών για την αξιολόγηση των σχεδίων δράσης.
 • Στη διευκόλυνση δραστηριοτήτων δικτύωσης εντός της κοινότητας του Συμφώνου των Δημάρχων.

 

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το Γραφείο παροχής βοήθειας του Συμφώνου;

Το Γραφείο παροχής βοήθειας υποστηρίζει τους υπογράφοντες σε όλα τα βήματα της διαδικασίας του Συμφώνου των Δημάρχων, από την εγγραφή και την ανανέωση των δεσμεύσεων έως την εισαγωγή δεδομένων στην πλατφόρμα MyCovenant για σχέδια δράσης και παρακολούθηση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο παροχής βοήθειας μέσω email (info@eumayors.eu) και μέσω τηλεφώνου (+32 2 646 84 24).
Έχετε υπόψη ότι το Γραφείο παροχής βοήθειας δεν παρέχει προκαταρκτική αξιολόγηση του σχεδίου δράσης σας. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποστέλλει στους υπογράφοντες μια επίσημη έκθεση ανάδρασης εν ευθέτω χρόνω.

Υπάρχει ένα εθνικό Γραφείο παροχής βοήθειας για ιταλόφωνους υπογράφοντες, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email (info@eumayors.eu) και μέσω τηλεφώνου (+39 075 852 04 29).

Το Γραφείο παροχής βοήθειας των Συντονιστών απευθύνεται αποκλειστικά σε Συντονιστές του Συμφώνου και είναι διαθέσιμο μέσω email (coordinators@eumayors.eu).

Το Γραφείο παροχής βοήθειας των Υποστηρικτών απευθύνεται αποκλειστικά σε Υποστηρικτές του Συμφώνου και είναι διαθέσιμο μέσω email (supporters@eumayors.eu).

Για πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τις μεθοδολογικές απαιτήσεις ή ερωτήσεις που αφορούν στις εκθέσεις ανάδρασης του JRC, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει θεσπίσει δύο τεχνικά γραφεία παροχής βοήθειας:

 • ένα για ζητήματα σχετικά με τον μετριασμό, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email (jrc-com-technical-helpdesk@ec.europa.eu)
 • και ένα άλλο για ζητήματα σχετικά με την προσαρμογή, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email (jrc-com-adapt@ec.europa.eu)

 

Πού μπορώ να βρω τεχνική και οικονομική υποστήριξη για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης;

Εάν ένας υπογράφων δεν διαθέτει τους τεχνικούς και οικονομικούς πόρους για την κατάρτιση του σχεδίου δράσης του, του συνιστούμε να απευθυνθεί στους Συντονιστές του Συμφώνου ή τους Υποστηρικτές του Συμφώνου στην περιφέρεια/χώρα του.
Για τεχνική καθοδήγηση σχετικά με το σχέδιο δράσης, συμβουλευτείτε τον οδηγό για υπογράφοντες το Σύμφωνο που αναπτύχθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
Μέρος 1: Η διαδικασία ΣΔΑΕΚ βήμα προς βήμα, στοχεύοντας σε πόλεις με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα και ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή μέχρι το 2030
Μέρος 2: Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ) και Εκτίμηση Κινδύνων και Τρωτότητας (ΕΚΤ)
Μέρος 3: Πολιτικές, κεντρικές δράσεις, καλές πρακτικές για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και χρηματοδότηση ΣΔΑΕΚ

Υπάρχουν πολυάριθμες διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων πόρων των τοπικών αρχών, των πόρων των τοπικών εταίρων, των συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και των δημοτικών, περιφερειακών και εθνικών επιδοτήσεων. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με ευρωπαϊκές ευκαιρίες χρηματοδότησης, επισκεφθείτε τη σελίδα Ευκαιρίες χρηματοδότησης στον ιστότοπό μας.

Τι είναι Συντονιστής του Συμφώνου;

Οι Συντονιστές του Συμφώνου είναι δημόσιες αρχές που είναι σε θέση να παρέχουν στρατηγική καθοδήγηση, τεχνική και οικονομική υποστήριξη στους υπογράφοντες το Σύμφωνο των Δημάρχων και στους δήμους που επιθυμούν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.

 • Οι Εδαφικοί Συντονιστές του Συμφώνου είναι αποκεντρωμένες αρχές, όπως περιφέρειες, επαρχίες ή ομάδες τοπικών αρχών.
 • Οι Εθνικοί Συντονιστές του Συμφώνου είναι εθνικοί δημόσιοι φορείς, όπως υπουργεία ή εθνικοί οργανισμοί ενέργειας.

Ο κατάλογος των Συντονιστών του Συμφώνου είναι διαθέσιμος εδώ.

 

Ποιος είναι ο ρόλος των Συντονιστών του Συμφώνου;

Οι Συντονιστές του Συμφώνου θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημαντικοί σύμμαχοι, καθώς υποστηρίζουν τους υπογράφοντες το Σύμφωνο των Δημάρχων, προκειμένου να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους και να ενισχυθεί ο αντίκτυπος του Συμφώνου.
Τα τυπικά καθήκοντα των Συντονιστών του Συμφώνου περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Προώθηση της προσχώρησης στο Σύμφωνο των Δημάρχων.
 • Παροχή τεχνικής και στρατηγικής υποστήριξης στους υπογράφοντες δήμους για την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των σχεδίων δράσης τους.
 • Παροχή οικονομικής υποστήριξης στους υπογράφοντες, πιθανότατα με τη μορφή απευθείας υποστήριξης (επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις κ.λπ.) και τεχνικής υποστήριξης μέσω, για παράδειγμα, της διάθεσης ανθρώπινων πόρων ή ειδικών γραφείων ή μέσω της διενέργειας απογραφής εκπομπών CO2 ή/και εκτίμησης των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή, καθώς και κατά την κατάρτιση και υλοποίηση του σχεδίου δράσης.
 • Υποστήριξη της ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων μεταξύ (υφιστάμενων και δυνητικών) υπογραφόντων.
 • Συνεργασία με άλλους Εθνικούς/Εδαφικούς Συντονιστές και Υποστηρικτές του Συμφώνου για τη διαμόρφωση κοινών προσεγγίσεων.
 • Συμμετοχή στις δραστηριότητες του Συμφώνου των Δημάρχων και διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων για την προώθηση της πρωτοβουλίας.
 • Τακτική αναφορά στο Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων, και τουλάχιστον κάθε δύο έτη, των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν για την υποστήριξη των υπογραφόντων και τη συμμετοχή στη στρατηγική υλοποίηση του Συμφώνου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προαναφερόμενες δεσμεύσεις, το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων θα αναστέλλει τη συμμετοχή των Συντονιστών του Συμφώνου στην πρωτοβουλία.

Στην πράξη, πώς συμμετέχουν στην πρωτοβουλία οι Συντονιστές του Συμφώνου; Ποια είναι τα οφέλη;

Τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής ως Συντονιστές του Συμφώνου είναι πολλαπλά:

 • Υποστήριξη και αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Μεγάλη προβολή σε διεθνή κλίμακα, κυρίως μέσω της προώθησης των δράσεων των Συντονιστών στον ιστότοπο του Συμφώνου.
 • Δικτύωση, ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με ευρωπαίους ομολόγους.
 • Επιστημονική και τεχνική ανατροφοδότηση σχετικά με τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που αναπτύσσονται.
 • Συμμετοχή σε ειδικές ομάδες συζήτησης, εργαστήρια και άλλες πλατφόρμες ανταλλαγής εμπειριών.
 • Συνολική ανάπτυξη της περιοχής και ενίσχυση της τοπικής διακυβέρνησης.

Στην πράξη, ως Συντονιστής του Συμφώνου έχετε πρόσβαση στην προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης ενότητα «MyCovenant» για την κοινοποίηση πληροφοριών και κύριων δεδομένων και την ανταλλαγή εμπειριών.

 

Μέσω της πλατφόρμας MyCovenant, ένας Συντονιστής μπορεί:

 • Να διατηρεί πάντοτε ενημερωμένο το προφίλ του, καθώς και τα συνδεδεμένα προφίλ των υπογραφόντων.
 • Να παρακολουθεί την πρόοδο των υπογραφόντων (π.χ. σχέδιο δράσης, παρακολούθηση).
 • Να αιτηθεί 18μηνη παράταση προθεσμίας υποβολής για τα σχέδια δράσης των υπογραφόντων. Διαβάστε την ενότητα Πώς να αιτηθώ παράταση της προθεσμίας υποβολής του σχεδίου δράσης;
 • Να αιτηθεί 18μηνη παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των εκθέσεων παρακολούθησης από τους υπογράφοντες.
 • Να δημοσιεύει τις Καλές Πρακτικές (ήτοι τις κεντρικές δράσεις σας που έχουν υλοποιηθεί) στην κοινότητα του Συμφώνου και πέρα από αυτήν.
 • Να μεταφορτώνει και να κοινοποιεί χρήσιμους πόρους στη Γωνία Ανταλλαγής Ικανοτήτων και να συμμετέχει σε ομάδες συζήτησης.
 • Να δημοσιεύει εκδηλώσεις στο πρόγραμμα.
 • Να δικτυώνεται με την κοινότητα του Συμφώνου (μέσω των φόρα, των διαδικτυακών σεμιναρίων και των εκδηλώσεων) και να αντλεί έμπνευση από τις δράσεις των μελών της.

 

Πώς να υποβάλω αίτηση ως Συντονιστής;

Εάν η διοίκησή σας ενδιαφέρεται να γίνει επίσημος Συντονιστής του Συμφώνου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Συμπληρώστε το έντυπο εγγραφής.
 • Αφού επιβεβαιωθεί η επιλεξιμότητά σας, το Γραφείο παροχής βοήθειας των Συντονιστών θα σας αποστείλει τη δήλωση δέσμευσης. Θα πρέπει να τη συμπληρώσετε, να την υπογράψετε και να την αποστείλετε στη διεύθυνση coordinators@eumayors.eu.
 • Μετά τη λήψη της δεόντως συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης δήλωσης δέσμευσης, το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων θα δημιουργήσει ένα online προφίλ για τη διοίκησή σας, το οποίο θα σας επιτρέπει να συμμετέχετε ενεργά στην κοινότητα του Συμφώνου των Δημάρχων και θα σας βοηθήσει να υποστηρίζετε καλύτερα τους συνεργαζόμενους υπογράφοντές σας.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινωνήστε με το Γραφείο παροχής βοήθειας των Συντονιστών στη διεύθυνση coordinators@eumayors.eu.

Πώς μπορείτε να συνδέσετε υπογράφοντες στο προφίλ Συντονιστή σας;

Οι υπογράφοντες μπορούν να αποφασίσουν να συνδέσουν τα προφίλ τους με το προφίλ ενός Συντονιστή κατά τη διαδικασία εγγραφής.
Εναλλακτικά, οι υπογράφοντες μπορούν να συνδεθούν με το προφίλ ενός Συντονιστή αποστέλλοντας έγγραφο αίτημα στο Γραφείο παροχής βοήθειας (info@eumayors.eu).

Πώς μπορείτε να ανανεώσετε τις δεσμεύσεις σας ως Συντονιστής του Συμφώνου;

Εάν έχετε υπογράψει δήλωση δέσμευσης πριν από το 2015, δεν υποχρεούστε να ανανεώσετε τη δέσμευσή σας. Ωστόσο, θα πρέπει να ενθαρρύνετε τους συνδεδεμένους υπογράφοντές σας να ανανεώσουν τις δεσμεύσεις τους, προκειμένου να αναβαθμίσουν τις φιλοδοξίες τους.
Εάν θέλετε να ανανεώσετε τις δεσμεύσεις σας, ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται στην ενότητα:
Πώς να υποβάλω αίτηση ως Συντονιστής;

Τι είναι Υποστηρικτής του Συμφώνου;

Οι Υποστηρικτές του Συμφώνου είναι ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών, δίκτυα, θεματικές τοπικές και περιφερειακές υπηρεσίες και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που έχουν την ικανότητα να προωθήσουν το Σύμφωνο των Δημάρχων, καθώς και να κινητοποιήσουν και να υποστηρίξουν υπογράφοντες στην επίτευξη των στόχων του Συμφώνου των Δημάρχων. Συνεισφέρουν με τις δραστηριότητες υποστήριξης του Συμφώνου, επικοινωνίας και δικτύωσης στην προώθηση της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων και στην υποστήριξη των δεσμεύσεων των υπογραφόντων τους.
Ο κατάλογος των Υποστηρικτών του Συμφώνου είναι διαθέσιμος εδώ.

Ποιος είναι ο ρόλος των Υποστηρικτών του Συμφώνου;

Οι Υποστηρικτές του Συμφώνου, με γνώσεις του ρυθμιστικού, νομοθετικού και οικονομικού πλαισίου στο οποίο λειτουργούν, είναι οι πλέον κατάλληλοι για την παροχή ειδικά προσαρμοσμένων συμβουλών στους υπογράφοντες και τον καθορισμό συνεργιών με άλλες πρωτοβουλίες. Επίσης, μπορούν να παρέχουν τεχνική εξειδίκευση στους υπογράφοντες το Σύμφωνο.
Οι εργασίες που επιτελούνται από έναν Υποστηρικτή του Συμφώνου περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Προώθηση της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων, κινητοποίηση υφιστάμενων και δυνητικών υπογραφόντων (για παράδειγμα, προσαρμόζοντας υλικό προώθησης του Συμφώνου στο δικό τους εθνικό ή περιφερειακό πλαίσιο και διάδοσή του μέσω ενημερωτικών δελτίων, του ιστότοπου, εργαστηρίων και εκδηλώσεων).
 • Υποστήριξη και παροχή συμβουλών στους υπογράφοντες το Σύμφωνο των Δημάρχων.
 • Διευκόλυνση ανταλλαγής γνώσης, εμπειριών, καλών πρακτικών, εργαλείων ή πόρων που αφορούν τους υπογράφοντες το Σύμφωνο.
 • Συνεργασία με άλλους Υποστηρικτές και Εθνικούς/Εδαφικούς Συντονιστές και υπογράφοντες του Συμφώνου, καθώς και ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται στις πολιτικές που σχετίζονται με το Σύμφωνο των Δημάρχων, για την ενθάρρυνση κοινών δράσεων και την προώθηση μιας συντονισμένης προσέγγισης.
 • Συμπόρευση στις δραστηριότητες των υπογραφόντων που υποστηρίζουν για τη βιώσιμη ενέργεια και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες του Συμφώνου των Δημάρχων και προσδιορισμός σχετικών εκδηλώσεων στις οποίες θα μπορούσε να προωθηθεί το Σύμφωνο των Δημάρχων.
 • Τακτική αναφορά στο Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων, και, τουλάχιστον κάθε δύο έτη, των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, και συμμετοχή στη στρατηγική υλοποίηση του Συμφώνου.

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προαναφερόμενες δεσμεύσεις, το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων θα αναστέλλει τη συμμετοχή των Υποστηρικτών του Συμφώνου στην πρωτοβουλία.

 

Στην πράξη, πώς εμπλέκονται στην πρωτοβουλία οι Υποστηρικτές του Συμφώνου; Ποια είναι τα οφέλη;

Τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής ως Υποστηρικτές του Συμφώνου είναι πολλαπλά:

 • Υποστήριξη και αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Μεγάλη προβολή σε διεθνή κλίμακα, κυρίως μέσω της προώθησης των δράσεων των Συντονιστών στον ιστότοπο του Συμφώνου.
 • Δικτύωση, καθώς και ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με ευρωπαίους ομολόγους.
 • Συμμετοχή σε ειδικές ομάδες συζήτησης, εργαστήρια και άλλες πλατφόρμες ανταλλαγής εμπειριών.
 • Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, συνολική ανάπτυξη της περιοχής και ενίσχυση της τοπικής διακυβέρνησης.

 Στην πράξη, ως Υποστηρικτής του Συμφώνου ο οργανισμός σας έχει πρόσβαση στην προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης πλατφόρμα «MyCovenant», για την κοινοποίηση πληροφοριών και κύριων δεδομένων σε ολόκληρη την κοινότητα του Συμφώνου και την αύξηση της προβολής του οργανισμού σας.

Μέσω της πλατφόρμας MyCovenant, ένας Υποστηρικτής μπορεί:

 • Να διατηρεί πάντοτε ενημερωμένο το προφίλ του.
 • Να δημοσιεύει τις Καλές Πρακτικές (ήτοι τις κεντρικές δράσεις σας που έχουν υλοποιηθεί) στην κοινότητα του Συμφώνου και πέρα από αυτήν.
 • Να μεταφορτώνει και να κοινοποιεί χρήσιμους πόρους στη Γωνία Ανταλλαγής Ικανοτήτων και να συμμετέχει σε ομάδες συζήτησης.
 • Να δημοσιεύει εκδηλώσεις στο πρόγραμμα.
 • Να δικτυώνεται με την κοινότητα του Συμφώνου (μέσω φόρα, διαδικτυακών σεμιναρίων και εκδηλώσεων) και να αντλεί έμπνευση από τις δράσεις των μελών της.

Πώς να υποβάλω αίτηση ως Υποστηρικτής;

Εάν ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται να γίνει επίσημος Υποστηρικτής του Συμφώνου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Συμπληρώστε το έντυπο εγγραφής εδώ.
 • Μετά την επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας, θα λάβετε μια δήλωση δέσμευσης. Θα πρέπει να τη συμπληρώσετε, να την υπογράψετε και να την αποστείλετε στο Γραφείο παροχής βοήθειας των Υποστηρικτών (supporters@eumayors.eu).
 • Μετά τη λήψη της δεόντως συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης δήλωσης δέσμευσης, το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων θα δημιουργήσει ένα online προφίλ για τον οργανισμό σας, το οποίο θα σας επιτρέπει να συμμετέχετε ενεργά στην κοινότητα του Συμφώνου των Δημάρχων και θα σας βοηθήσει να υποστηρίζετε καλύτερα τους συνεργαζόμενους υπογράφοντές σας.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινωνήστε με το Γραφείο παροχής βοήθειας των Υποστηρικτών στη διεύθυνση supporters@eumayors.eu.

Πώς μπορείτε να ανανεώσετε τη δέσμευσή σας ως Υποστηρικτής;

Οι υφιστάμενοι Υποστηρικτές του Συμφώνου των Δημάρχων δεν έχουν καμία υποχρέωση να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους. Ο οργανισμός θα διατηρήσει το καθεστώς του και μπορεί να αποφασίσει εάν και πότε θα ανανεώσει τις δεσμεύσεις του, προκειμένου να υποστηρίξει τους υπογράφοντες στην επίτευξη των στόχων τους για το 2030 και να αναπτύξει τις δράσεις προσαρμογής τους. Ωστόσο, θα πρέπει να ενθαρρύνετε τα μέλη σας και τους υπογράφοντες στην περιοχή όπου δραστηριοποιείστε να ανανεώσουν τις δεσμεύσεις τους.


MyCovenant

Τι είναι το MyCovenant;

Το MyCovenant είναι μια online πλατφόρμα που είναι προσβάσιμη στους υπογράφοντες, του Συντονιστές και τους Υποστηρικτές του Συμφώνου για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρωτοβουλία στο Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περιλαμβάνει τα τμήματα «Η Στρατηγική μου», «Οι Απογραφές μου» και «Οι Δράσεις μου», που αποτελούν τον πυρήνα του πλαισίου υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης του Συμφώνου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας MyCovenant για υποβολή εκθέσεων, ανατρέξτε στις κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων.

Η πλατφόρμα MyCovenant περιλαμβάνει και μια Γωνία Ανταλλαγής Ικανοτήτων που επιτρέπει στους υπογράφοντες να αποκτούν και να ανταλλάσσουν γνώσεις και εμπειρίες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν με ολόκληρη την Κοινότητα του Συμφώνου.

Πώς μπορώ να ανακτήσω το όνομα χρήστη μου;

Επικοινωνήστε με το Γραφείο παροχής βοήθειας στη διεύθυνση info@eumayors.eu, αναφέροντας το όνομα του υπογράφοντος και τη χώρα του.

Πώς μπορώ να επαναφέρω τον κωδικό πρόσβασής μου;

Μπορείτε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://mycovenant.eumayors.eu/user/sign-in/password-reset

Μην αποστέλλετε τον προσωπικό κωδικό πρόσβασής σας στο Γραφείο παροχής βοήθειας και μην απαντάτε στο μήνυμα που λαμβάνετε από την πλατφόρμα με τα στοιχεία σύνδεσής σας. Τα μηνύματα που περιέχουν τα στοιχεία σύνδεσης δεν θα πρέπει να κοινοποιούνται στο Γραφείο παροχής βοήθειας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή ερωτήσεων, επικοινωνήστε με το Γραφείο παροχής βοήθειας στη διεύθυνση info@eumayors.eu.

Γιατί δεν μπορώ να εγγράψω το όνομα της τοπικής μου αρχής στην πλατφόρμα MyCovenant;

Πιθανότατα επειδή η τοπική σας αρχή είναι ήδη εγγεγραμμένη στην πλατφόρμα MyCovenant. Επικοινωνήστε με το Γραφείο παροχής βοήθειας (info@eumayors.eu), για να ανακτήσετε τα στοιχεία σύνδεσής σας, αναφέροντας το όνομα της τοπικής σας αρχής και τη χώρα σας.

 

Πώς μπορώ να εγγραφώ στο ενημερωτικό δελτίο ή να καταργήσω την εγγραφή μου από αυτό;

Για να διαχειριστείτε την εγγραφή σας, συνδεθείτε στην πλατφόρμα MyCovenant, μεταβείτε στο προφίλ του υπεύθυνου επικοινωνίας σας (π.χ. Δήμαρχοι, Κύριος Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Άλλος) και αποεπιλέξτε την εγγραφή στο(α) ενημερωτικό(ά) δελτίο(α).


Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος

Τι είναι το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος;

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος είναι το κύριο εργαλείο υλοποίησης για τους υπογράφοντες το Σύμφωνο. Το σχέδιο δράσης καθορίζει στόχους μετριασμού και επιδιώξεις προσαρμογής και βασίζεται σε μια Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς και μια Εκτίμηση Κινδύνων και Τρωτότητας, που παρέχουν μια ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σε μια δεδομένη στιγμή. Αποτελεί τη βάση καθορισμού μιας ολοκληρωμένης δέσμης δράσεων που σκοπεύουν να αναλάβουν οι υπογράφοντες, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν, καθώς και να αμβλύνουν την ενεργειακή πενία.

Οι τοπικές αρχές που εντάσσονται στην πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια δεσμεύονται να υποβάλουν ένα σχέδιο δράσης εντός δύο ετών από την επίσημη ένταξή τους στην πρωτοβουλία.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ενός ΣΔΑΕ και ενός ΣΔΑΕΚ;

Το ΣΔΑΕ σημαίνει Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και είναι το εργαλείο υλοποίησης για τους υπογράφοντες που εντάχθηκαν στο Σύμφωνο των Δημάρχων πριν από τον Οκτώβριο του 2015. Το σχέδιο δράσης στοχεύει στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020.

Το ΣΔΑΕΚ σημαίνει Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος και είναι το υφιστάμενο εργαλείο υλοποίησης για τους υπογράφοντες το Σύμφωνο των Δημάρχων. Το σχέδιο δράσης στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030, την προσαρμογή στις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής και την άμβλυνση της ενεργειακής πενίας.

Μπορούν προϋπάρχουσες τοπικές στρατηγικές και σχέδια για το κλίμα και την ενέργεια να πληρούν τις απαιτήσεις του Συμφώνου των Δημάρχων;

Ναι. Μόνο όταν οι υφιστάμενες στρατηγικές, πολιτικές και σχέδια πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων. Θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς τις δεσμεύσεις του Συμφώνου (ήτοι, μείωση κατά τουλάχιστον 40% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, προσαρμογή στις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής και άμβλυνση της ενεργειακής πενίας) και να περιλαμβάνουν μια απογραφή εκπομπών και μια εκτίμηση κινδύνων και τρωτότητας. Γίνεται επίσης δεκτή και μια σειρά ξεχωριστών εγγράφων. Ωστόσο, οι πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται με συνοπτικό και ενοποιημένο τρόπο στην πλατφόρμα MyCovenant.

Πού μπορώ να βρω καθοδήγηση για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης;

Ανατρέξτε στον οδηγό «Πώς να αναπτύξετε ένα Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)».
Μέρος 1: Η διαδικασία ΣΔΑΕΚ βήμα προς βήμα, στοχεύοντας σε πόλεις με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα και ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή μέχρι το 2030
Μέρος 2: Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ) και Εκτίμηση Κινδύνων και Τρωτότητας (ΕΚΤ)
Μέρος 3: Πολιτικές, κεντρικές δράσεις, καλές πρακτικές για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και χρηματοδότηση ΣΔΑΕΚ

Εξερευνήστε και χρησιμοποιήστε την ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης που είναι διαθέσιμη στη Γωνία Ανταλλαγής Ικανοτήτων της πλατφόρμας MyCovenant σε 5 γλώσσες και παρακολουθήστε το ηχογραφημένο υλικό των διαδικτυακών σεμιναρίων του Συμφώνου στην ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη.

Πώς να υποβάλω το σχέδιο δράσης;

Θα πρέπει να υποβάλετε το σχέδιο δράσης σας ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας υποβολής εκθέσεων MyCovenant. Σας ζητούμε να υποβάλετε τις πληροφορίες του εγγράφου του σχεδίου δράσης σας με συνοπτικό τρόπο. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην πλατφόρμα MyCovenant θα πρέπει να είναι στα Αγγλικά.

Για να είναι έγκυρη η υποβολή, θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία (επισημαίνονται με πράσινο χρώμα στην πλατφόρμα) και θα πρέπει να μεταφορτωθεί τουλάχιστον ένα έγγραφο σχεδίου δράσης (π.χ. σχέδιο δράσης μετριασμού / σχέδιο δράσης προσαρμογής / συνδυαστικό σχέδιο δράσης μετριασμού και προσαρμογής). Αυτό(ά) το(α) σχέδιο(α) θα πρέπει να εγκριθεί(ούν) από το δημοτικό συμβούλιο ή από ισότιμο όργανο λήψης αποφάσεων. Η μεταφόρτωση πρόσθετων εγγράφων είναι προαιρετική. Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να μεταφορτώνονται σε μορφότυπο PDF, στην εθνική γλώσσα, εκτός εάν διατίθενται σε αγγλική μετάφραση. Επιπλέον, μπορείτε να αποφασίσετε να δημοσιοποιήσετε αυτά τα έγγραφα, κάνοντας κλικ στο πλαίσιο «δημοσιοποίηση».

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την υποβολή του σχεδίου δράσης σας, επικοινωνήστε με το Γραφείο παροχής βοήθειας στη διεύθυνση info@eumayors.eu.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες σύνταξης εκθέσεων και υποβολής, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων του Συμφώνου.

Γιατί υπάρχουν ελλιπείς ενότητες στη Γωνία Υποβολής Εκθέσεων;

Στη Γωνία Υποβολής Εκθέσεων, το πεδίο «Η Επισκόπησή μου» υποδεικνύει την κατάσταση ολοκλήρωσης κάθε ενότητας αναφοράς, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω ενδείξεις: «ολοκληρωμένη», «ελλιπής» και «δεν ισχύει». Εάν το σύστημα εντοπίσει ελλιπείς ενότητες, εμφανίζει ειδοποιήσεις σφάλματος στο κάτω μέρος κάθε ενότητας. Εξετάστε προσεκτικά τις αναφερόμενες πληροφορίες σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων του Συμφώνου, συμπληρώστε τις πληροφορίες που επισημαίνονται με πράσινο χρώμα, αποθηκεύστε όλες τις πληροφορίες και κάντε κλικ στην επιλογή «Υποβολή».

Εάν το πρόβλημα παραμείνει, επικοινωνήστε με το Γραφείο παροχής βοήθειας στη διεύθυνση info@eumayors.eu.

Μπορώ να μεταφορτώσω το αρχείο Excel του σχεδίου δράσης;

Όχι. Το αρχείο Excel είναι μόνο για χρήση εκτός σύνδεσης και διατίθεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της κατάρτισης του σχεδίου δράσης και της αναφοράς του στην πλατφόρμα MyCovenant. Θα πρέπει να μεταφέρετε τα δεδομένα και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο στις ενότητες της Γωνίας Υποβολής Εκθέσεων, προκειμένου να υποβάλετε το σχέδιο δράσης σας.

Έχω ήδη υποβάλει ένα σχέδιο δράσης (ένα ΣΔΑΕ, με στόχο για το 2020). Πώς μπορώ να υποβάλω το νέο σχέδιο δράσης (ένα ΣΔΑΕΚ, με στόχους για το 2030);

Οι πληροφορίες σχετικά με το ΣΔΑΕΚ σας που αναφέρονται στην πλατφόρμα MyCovenant υπερισχύουν έναντι εκείνων που αναφέρονταν προηγουμένως στο προηγούμενο ΣΔAΕ σας (και αρχειοθετήθηκαν όταν υποβλήθηκαν). Στην πράξη, θα αντικαταστήσετε τις ενότητες στη Γωνία Υποβολής Εκθέσεων, θα αποθηκεύσετε όλα τα δεδομένα που εισαγάγατε και θα κάνετε κλικ στην επιλογή «Υποβολή» ή «Νέα υποβολή».
Διαβάστε επίσης:
Πώς να υποβάλω το σχέδιο δράσης;

Τι γίνεται εάν ένας υπογράφων δεν υποβάλει το σχέδιο δράσης του;

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο δέσμευσης του Συμφώνου, θα αναστέλλεται η συμμετοχή ενός υπογράφοντος σε περίπτωση που δεν υποβάλει σχέδιο δράσης και πλήρη έκθεση παρακολούθησης εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Όταν αναστέλλεται η συμμετοχή ενός υπογράφοντος, το προφίλ του στον ιστότοπο του Συμφώνου των Δημάρχων θα επισημαίνει την αναστολή συμμετοχής. Ωστόσο, μετά την υποβολή του σχεδίου δράσης ή της πλήρους έκθεσης παρακολούθησης, η αναστολή συμμετοχής θα ακυρώνεται.

Απόσπασμα από το έγγραφο δέσμευσης του Συμφώνου:
«Αναστολή της συμμετοχής στο Σύμφωνο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
Οι υπογράφοντες αποδέχονται την αναστολή της συμμετοχής τους στην πρωτοβουλία ―κατόπιν γραπτής ειδοποίησης από το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων— σε περίπτωση που δεν υποβάλουν τα προαναφερόμενα έγγραφα (δηλαδή το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος και τις εκθέσεις προόδου) εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει τη διαφάνεια, την αρτιότητα και τη δικαιοσύνη σε σχέση με άλλους υπογράφοντες που τηρούν τις δεσμεύσεις τους.»

Πώς να αιτηθώ παράταση της προθεσμίας υποβολής του σχεδίου δράσης;

Μπορείτε να αιτηθείτε παράταση της προθεσμίας σας μόνο μία φορά. Χορηγείται 9μηνη παράταση, στην περίπτωση που περιστάσεις πέραν του ελέγχου της τοπικής αρχής καθυστερούν την υποβολή του σχεδίου δράσης.
Για να αιτηθούν παράταση της προθεσμίας, οι υπογράφοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό αίτημα καθυστέρησης στην πλατφόρμα MyCovenant, παρέχοντας μια σύντομη αιτιολόγηση. Εάν δεν λάβετε email επιβεβαίωσης, επικοινωνήστε με το Γραφείο παροχής βοήθειας στη διεύθυνση info@eumayors.eu.

Μπορεί να χορηγηθεί 18μηνη παράταση στους υπογράφοντες που υποστηρίζονται από επίσημο Εδαφικό Συντονιστή του Συμφώνου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Συντονιστής του Συμφώνου είναι εκείνος που θα πρέπει να αιτηθεί παράταση για τον υπογράφοντα μέσω του προφίλ του στην πλατφόρμα MyCovenant.

Έχει ανασταλεί η συμμετοχή της τοπικής μου αρχής. Τι θα πρέπει να κάνω;

Εάν έχει ανασταλεί η συμμετοχή της τοπικής σας αρχής λόγω αδυναμίας υποβολής του σχεδίου δράσης ή/και της έκθεσης παρακολούθησης εντός των προθεσμιών, είναι απαραίτητο να υποβάλετε αυτά τα έγγραφα, ώστε να λήξει η αναστολή. Εάν ανανεώσατε πρόσφατα τις δεσμεύσεις σας, η αναστολή της συμμετοχής σας θα ακυρωθεί μόλις υποβάλετε το νέο σχέδιο δράσης (ΣΔΑΕΚ).

Πότε θα αξιολογηθεί το σχέδιο δράσης μου;

Το σχέδιο δράσης σας θα αξιολογηθεί ενδεικτικά σε διάστημα 6-9 μηνών από την ημερομηνία υποβολής. Θα λάβετε μια έκθεση ανάδρασης που θα έχει συνταχθεί από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ι είναι η ομαδοποιημένη Ταξιολόγηση σχεδίων δράσης;

Εάν ένας Συντονιστής του Συμφώνου συντονίζει τα σχέδια δράσης των συνδεδεμένων υπογραφόντων του, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να διεξαγάγει μια ομαδοποιημένη ανάλυση, προκειμένου να παράσχει ταχύτερη ανάδραση. Εάν η επαρχία/περιφέρειά σας έχει αναπτύξει κοινή προσέγγιση προκειμένου να υποστηρίξει τους υπογράφοντες με τα σχέδια δράσης τους, σας καλούμε να επικοινωνήσετε με το Κοινό Κέντρο Ερευνών στη διεύθυνση jrc-com-technical-helpdesk@ec.europa.eu και coordinators@eumayors.eu.
Ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης αναφοράς για την ομαδοποιημένη ανάλυση ΣΔΑΕΚ.

 


ΟΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΟΥ

Τι είναι η Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς;

Η Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς εστιάζει στους τομείς δραστηριότητας υπό την άμεση επιρροή της τοπικής αρχής με στόχο την ποσοτικοποίηση των αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπονται λόγω της κατανάλωσης ενέργειας. Η Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς δεν είναι εξαντλητική. Εστιάζει κυρίως στις εκπομπές από την τελική κατανάλωση ενέργειας στους κύριους τομείς δραστηριότητας του Συμφώνου. Η Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς εμφανίζει τις εκπομπές κατά το έτος βάσης (το έτος αναφοράς με βάση το οποίο ορίζετε τον στόχο σας και την ανάπτυξη του σχεδίου σας), προκειμένου να προσδιοριστούν οι δράσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών.

Η Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς, μαζί με την Εκτίμηση Κινδύνων και Τρωτότητας, εξυπηρετεί ως αφετηρία για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τρόπο ανάπτυξης μιας Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς, ανατρέξτε στο Ενότητα 2 του οδηγού ΣΔΒΕΚ «Ενότητα ΙΙ - Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς».
Για καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης της ενότητας της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς στην πλατφόρμα MyCovenant, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων.

 

Τι είναι το έτος βάσης;

Το έτος βάσης είναι το έτος έναντι του οποίου συγκρίνεται ο στόχος μείωσης των εκπομπών. Καλούμε τους υπογράφοντες που θέλουν να συγκρίνουν τη μείωση των εκπομπών τους με τον στόχο της ΕΕ να θεωρήσουν το 1990 ως έτος βάσης. Ωστόσο, λόγω των δυσκολιών στη λήψη επαρκώς αξιόπιστων δεδομένων, ενθαρρύνουμε τους υπογράφοντες να επιλέξουν το κοντινότερο μεταγενέστερο έτος για το οποίο υφίστανται ολοκληρωμένα και αξιόπιστα δεδομένα. Εάν είναι δυνατόν, αυτό το έτος βάσης δεν θα πρέπει να είναι μεταγενέστερο του 2005, που είναι το έτος το οποίο χρησιμοποιούν συνηθέστερα οι υπογράφοντες.

Θα βρείτε τα έτη βάσης που έχουν υιοθετηθεί από τους υπογράφοντες το Σύμφωνο εδώ.

Πόσους τομείς πρέπει να καλύψω με την Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς μου;

Οι κύριοι τομείς μετριασμού του Συμφώνου είναι:

 1. Δημοτικά κτήρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις
 2. Τριτογενή (μη δημοτικά) κτήρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις
 3. Οικιστικά κτήρια
 4. Μεταφορές.

Ένας υπογράφων θα πρέπει να αναφέρει δεδομένα για τουλάχιστον τρεις από αυτούς τους τέσσερις κύριους τομείς στην Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς. Μπορούν να αναφερθούν δεδομένα για επιπρόσθετους τομείς.

Πού μπορώ να βρω δεδομένα για την Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς;

Για να καταρτίσουν την Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς, οι υπογράφοντες μπορούν να λάβουν υποστήριξη και να βρουν σχετικά δεδομένα από τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Εκπομπών ή από τις εθνικές τους αρχές. Μπορούν επίσης να συλλέξουν δεδομένα χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, συμπεριλαμβάνοντας δεδομένα από λογαριασμούς ενέργειας, επικοινωνώντας με προμηθευτές ενέργειας και πραγματοποιώντας έρευνες ερωτηματολογίων σε κατοίκους και επιχειρήσεις, και υπολογίζοντας την ποσότητα καυσίμου που πωλείται για τον τομέα των μεταφορών. Οι υπογράφοντες μπορούν επίσης να απευθυνθούν στους Συντονιστές του Συμφώνου και σε Τοπικούς και Περιφερειακούς Οργανισμούς Ενέργειας που συλλέγουν χρήσιμα δεδομένα για τις τοπικές απογραφές εκπομπών.

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο συλλογής δεδομένων είναι διαθέσιμες στο Μέρος 2: Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ) και Εκτίμηση Κινδύνων και Τρωτότητας (ΕΚΤ)

 

Τι είναι Εκτίμηση Κινδύνων και Τρωτότητας;

Η Εκτίμηση Κινδύνων και Τρωτότητας είναι μια ανάλυση των σχετικών κινδύνων και τρωτών σημείων, μέσω της ανάλυσης των κλιματικών κινδύνων και εκτίμηση της τρωτότητας (διαφόρων τομέων) που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απειλή ή ζημιά εις βάρος ανθρώπων, της περιουσίας, των μέσων διαβίωσης και του περιβάλλοντος από το οποίο εξαρτώνται οι παραπάνω παράγοντες. Η εκτίμηση μπορεί, για παράδειγμα, να περιλαμβάνει κινδύνους που σχετίζονται με πλημμύρες, ακραίες θερμοκρασίες και κύματα καύσωνα, ξηρασίες και λειψυδρίες, θύελλες και άλλα ακραία καιρικά γεγονότα, αυξημένο αριθμό ή ένταση δασικών πυρκαγιών, άνοδο του επιπέδου της θάλασσας και διάβρωση των ακτών.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον οδηγό εδώ.

Η Εκτίμηση Κινδύνων και Τρωτότητας, μαζί με την Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς, εξυπηρετεί ως αφετηρία για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης. Θα συμπεριληφθεί στο σχέδιο δράσης σας και θα υποβληθεί χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα MyCovenant στο ίδιο στάδιο με την υποβολή του σχεδίου δράσης (ήτοι, εντός 2 ετών από την ένταξη στην πρωτοβουλία), ενώ ενημερωμένες πληροφορίες θα υποβληθούν στο στάδιο παρακολούθησης (ήτοι, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα παρακολούθησης στην πλατφόρμα MyCovenant).
Η Εκτίμηση Κινδύνων και Τρωτότητας προσδιορίζει τους πιο σημαντικούς κλιματικούς κινδύνους και τρωτούς τομείς. Προαιρετικά, θα μπορούσαν επίσης να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν σε αυτήν την ανάλυση η ικανότητα προσαρμογής και οι ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες.

Για καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης της Εκτίμησης Κινδύνων και Τρωτότητας στην πλατφόρμα MyCovenant, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων.

 

Πόσους τομείς θα πρέπει να αναφέρω στην Εκτίμηση Κινδύνων και Τρωτότητας;

Ο προσδιορισμός των τρωτών τομέων όπου θα πρέπει να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της επικράτειάς σας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τοπικό πλαίσιο. Επομένως, μια αποδοτική και ολοκληρωμένη στρατηγική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή προϋποθέτει την ενσωμάτωση της προσαρμογής σε όλες τις πτυχές των δημοτικών υπηρεσιών. Πιθανοί τρωτοί τομείς που έχουν προκαθοριστεί στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Συμφώνου είναι τα κτήρια, οι μεταφορές, η ενέργεια, το νερό, τα απόβλητα, η χρήση γης, η γεωργία, η βιοποικιλότητα, η υγεία, η πολιτική προστασία, ο τουρισμός, η εκπαίδευση, οι ΤΠΕ.
Ανατρέξτε στο Παράρτημα V των Κατευθυντήριων γραμμών για την υποβολή εκθέσεων για λεπτομερή ορισμό του κάθε τομέα.

Θα πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον έναν τομέα για κάθε σχετικό κλιματικό κίνδυνο.

Ποιο εργαλείο υποστηρίζει την Εκτίμηση Κινδύνων και Τρωτότητας;

Το Εργαλείο Υποστήριξης της Αστικής Προσαρμογής, το οποίο αναπτύχθηκε από κοινού από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων, παρέχει καθοδήγηση βήμα προς βήμα για ολόκληρο τον κύκλο προσαρμογής και την Εκτίμηση Κινδύνων και Τρωτότητας. Επιπλέον, το εργαλείο παρέχει υποστήριξη στην αξιοποίηση της Εκτίμησης Κινδύνων και Τρωτότητας και τη μετατροπή των ευρημάτων σε μέτρα προσαρμογής.


Μπορείτε να βρείτε το Εργαλείο Υποστήριξης της Αστικής Προσαρμογής εδώ.


ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Τι είναι ένα κοινό σχέδιο δράσης;

Ένα κοινό σχέδιο δράσης είναι ένα σχέδιο που υλοποιείται από μια ομάδα παρακείμενων τοπικών αρχών. Η ομάδα καθορίζει ένα κοινό μακροπρόθεσμο όραμα, καταρτίζει μια Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς και μια Εκτίμηση Κινδύνων και Τρωτότητας και προσδιορίζει μια δέσμη δράσεων που θα αναληφθούν στις επικράτειες των μελών της ομάδας. Έχετε υπόψη ότι κάθε μέλος της ομάδας θα πρέπει να εγκρίνει το σχέδιο δράσης.

Πώς να υποβάλω ένα κοινό σχέδιο δράσης;

Με την «Επιλογή 1 - μεμονωμένη δέσμευση μείωσης του CO2», ο κάθε υπογράφων της ομάδας δεσμεύεται μεμονωμένα για τη μείωση των εκπομπών CO2 και για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί το σχέδιο δράσης αναφέροντας τα προφίλ του κάθε μεμονωμένου μέλους. Το έγγραφο του σχεδίου δράσης που θα μεταφορτωθεί στην πλατφόρμα MyCovenant είναι κοινό για όλους τους υπογράφοντες της ομάδας, θα πρέπει να αναφέρει σαφώς τα ονόματα των τοπικών αρχών και θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το κάθε δημοτικό συμβούλιο.
Ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης αναφοράς κοινών σχεδίων δράσης.

Τα κοινά σχέδια δράσης στην ΕΠΙΛΟΓΗ 1 μπορούν να περιλαμβάνουν μέτρα που λαμβάνονται είτε μεμονωμένα είτε από κοινού. Στα επιμέρους υποδείγματα σχεδίου δράσης, τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από τα κοινά μέτρα στην εξοικονόμηση ενέργειας, την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών CO2 διαιρούνται με τον αριθμό των δήμων που υιοθέτησαν κοινές δράσεις.

Με την «Επιλογή 2 - κοινή δέσμευση μείωσης του CO2», η ομάδα υπογραφόντων δεσμεύεται συλλογικά για τη μείωση των εκπομπών CO2. Επομένως, είναι απαραίτητο να υποβληθεί ένα σχέδιο δράσης για ολόκληρη την ομάδα στο προφίλ της. Το έγγραφο του σχεδίου δράσης που θα μεταφορτωθεί στην πλατφόρμα MyCovenant είναι κοινό για όλους τους υπογράφοντες της ομάδας. Το έγγραφο θα πρέπει να αναφέρει σαφώς τα ονόματα των τοπικών αρχών και θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το κάθε δημοτικό συμβούλιο.
Σε αυτήν την περίπτωση, ο στόχος μείωσης των εκπομπών είναι κοινός μεταξύ των μελών της ομάδας. Το σχέδιο δράσης μπορεί να περιλαμβάνει μεμονωμένες και κοινές δράσεις και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον μία κοινή δράση.
Το όνομα κάθε τοπικής αρχής, καθώς και η συνεισφορά της στο σχέδιο, θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο έγγραφο του σχεδίου δράσης.

 


ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τι είναι η έκθεση παρακολούθησης; Ποιες είναι οι προθεσμίες;

Η παρακολούθηση αποτελεί σημαντικό τμήμα οποιασδήποτε διαδικασίας σχεδιασμού. Στοχεύει στην ενημέρωση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σύμφωνα με τους στόχους και τις επιδιώξεις μετριασμού και προσαρμογής, καθώς και στον σχεδιασμό διορθωτικών δράσεων, εφόσον είναι απαραίτητο.

Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο παρακολουθούν τακτικά το σχέδιο δράσης τους, υποβάλλοντας:

 • κάθε δύο έτη μετά την υποβολή του σχεδίου δράσης τους, μια έκθεση παρακολούθησης για την κατάσταση υλοποίησης των δράσεών τους (συνοπτική παρακολούθηση)
 • και, τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη, μια έκθεση παρακολούθησης σχετικά με τις εκπομπές, μέσω μιας Απογραφής Παρακολούθησης Εκπομπών (ΑΠΕ), καθώς και σχετικά με την κατάσταση υλοποίησης των δράσεών τους (πλήρης παρακολούθηση).

Η κατάρτιση των απογραφών παρακολούθησης εκπομπών είναι καίριας σημασίας, καθώς αποτελούν τα εργαλεία μέτρησης των αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης.

Παράδειγμα:
Υποβάλετε ένα σχέδιο δράσης το 2016. Θα πρέπει να υποβάλετε μια έκθεση παρακολούθησης για την πορεία των δράσεων έως το 2018 και μια έκθεση παρακολούθησης με μια ΑΠΕ και μια ενημέρωση της πορείας των δράσεών σας έως το 2020.

Επειδή πρόκειται για έναν κύκλο με τακτά χρονικά διαστήματα, οι εκθέσεις παρακολούθησης υποβάλλονται εναλλάξ. Είναι μια ευκαιρία να υποβληθούν ενημερωμένες πληροφορίες, καθώς και να πραγματοποιηθούν προσαρμογές για την επίτευξη των στόχων και των επιδιώξεων για το κλίμα. Ενθαρρύνουμε τους υπογράφοντες να μεταφορτώνουν ΑΠΕ ανά μικρότερα χρονικά διαστήματα, για παράδειγμα σε ετήσια βάση, εάν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Έχετε υπόψη ότι στην έκθεση πλήρους παρακολούθησης είναι απαραίτητο να αναφέρονται τουλάχιστον 3 κεντρικές δράσεις προσαρμογής και 1 δράση ενεργειακής πενίας, ήτοι 4 χρόνια μετά την υποβολή του σχεδίου δράσης σας.

Έχετε τη δυνατότητα να μεταφορτώνετε υποστηρικτικά έγγραφα. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρετε με συνοπτικό τρόπο τις σχετικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτά τα έγγραφα στην πλατφόρμα MyCovenant.

Ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής του ΣΔΑΕΚ.
Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων του Συμφώνου.

 

Πώς μπορώ να υποβάλω μια έκθεση παρακολούθησης;

Αφού συνδεθείτε στην πλατφόρμα MyCovenant, μεταβαίνετε στη γραμμή της Έκθεσης Παρακολούθησης στον κατάλογο των Υποδειγμάτων Υποβολής Εκθέσεων. Είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε και, ανάλογα με την περίπτωση, να προσαρμόσετε το περιεχόμενο των ενοτήτων (τα πεδία που επισημαίνονται με πράσινο χρώμα είναι υποχρεωτικά). Κάνετε κλικ στην επιλογή «Υποβολή», για να υποβάλετε επισήμως το υπόδειγμα παρακολούθησής σας. Ένα σύστημα προκαταρκτικού ελέγχου του υποδείγματος επιτρέπει τον εντοπισμό σφαλμάτων.

Έχετε υπόψη ότι το υπόδειγμα εκθέσεων παρακολούθησης έχει πρόσθετα πεδία πληροφοριών σε σύγκριση με το υπόδειγμα σχεδίου δράσης. Ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεν θα μπορείτε να υποβάλετε μια έκθεση παρακολούθησης εάν δεν έχετε υποβάλει πρώτα ένα σχέδιο δράσης.

Είναι δυνατόν να υποβάλω μια έκθεση παρακολούθησης για το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας για το 2020;

Ναι, αλλά μόνο εάν δεν έχετε ακόμη υποβάλει το σχέδιο δράσης σας για το 2030. Σε περίπτωση που έχετε ήδη υποβάλει ένα νέο σχέδιο δράσης (π.χ. ΣΔΑΕΚ), ο κύκλος των εκθέσεων παρακολούθησης ακολουθεί το νέο σχέδιο δράσης και υπολογίζονται νέες προθεσμίες.

Πόσο συχνά θα πρέπει να υποβάλω Απογραφή Παρακολούθησης Εκπομπών;

Το ελάχιστο χρονικό διάστημα για την Απογραφή Παρακολούθησης Εκπομπών είναι κάθε 4 χρόνια. Καλούμε τους υπογράφοντες να υποβάλουν όσες Απογραφές Παρακολούθησης Εκπομπών θέλουν.

Πώς να αιτηθώ παράταση της προθεσμίας υποβολής μιας έκθεσης παρακολούθησης;

Μπορείτε να αιτηθείτε παράταση της προθεσμίας υποβολής μιας έκθεσης παρακολούθησης μόνο μία φορά. Παρατάσεις χορηγούνται μόνο για την έκθεση παρακολούθησης που περιλαμβάνει Απογραφή Παρακολούθησης Εκπομπών. Χορηγείται 9μηνη παράταση στην περίπτωση που περιστάσεις πέραν του ελέγχου της τοπικής αρχής καθυστερούν την υποβολή της έκθεσης παρακολούθησης.
Για να αιτηθούν παράταση της προθεσμίας, οι υπογράφοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό αίτημα καθυστέρησης στην πλατφόρμα MyCovenant, παρέχοντας μια σύντομη αιτιολόγηση. Εάν δεν λάβετε email επιβεβαίωσης, επικοινωνήστε με το Γραφείο παροχής βοήθειας στη διεύθυνση info@eumayors.eu.
Χορηγείται 18μηνη παράταση στους υπογράφοντες που υποστηρίζονται από επίσημο Εδαφικό Συντονιστή του Συμφώνου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Συντονιστής του Συμφώνου είναι εκείνος που θα πρέπει να αιτηθεί παράταση για τον συνδεδεμένο υπογράφοντα μέσω του προφίλ του στην πλατφόρμα MyCovenant.