Πόροι προσαρμογής

Adaptation resources

Ο κύριος πόρος προσαρμογής για την κοινότητα του Συμφώνου είναι το υποστηρικτικό εργαλείο της Αστικής Προσαρμογής.

Κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε το εργαλείο