Πόροι προσαρμογής

Πόροι σχετικά με την προσαρμογή

Το Γραφείο Ευρώπης του Συμφώνου των Δημάρχων, συχνά σε συνεργασία με ευρωπαϊκές ή εθνικές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, προσφέρει υποστήριξη εντός και εκτός διαδικτύου, ενώ επιτρέπει και στους υπογράφοντες να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον. Είτε μόλις έχετε ξεκινήσει την προσαρμογή είτε ήδη υλοποιείτε ή παρακολουθείτε το σχέδιο προσαρμογής σας, η Κοινότητα του Συμφώνου είναι εδώ για εσάς.

Το Εργαλείο Υποστήριξης της Αστικής Προσαρμογής, το οποίο αναπτύχθηκε από κοινού από το Γραφείο Ευρώπης του Συμφώνου των Δημάρχων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, είναι ο κύριος πόρος σχετικά με την προσαρμογή που παρέχεται στην κοινότητα του Συμφώνου. Σας καθοδηγεί σε όλα τα βήματα που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας στρατηγικής προσαρμογής και σας παραπέμπει σε πολύτιμο υλικό και εργαλεία καθοδήγησης. Το εργαλείο έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από υπογράφουσες πόλεις του Συμφώνου.

 uast logo 0uast2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leaflet

ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΊΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΎΡΕΣ, ΚΎΜΑΤΑ ΚΑΎΣΩΝΑ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ

Εμπνευστείτε από τις δράσεις προσαρμογής των πόλεων και των περιφερειών του Συμφώνου των Δημάρχων!

> https://www.eumayors.eu/support/library.html

Webinars

webinarsWatch the recordings of our webinars on adaptation to climate change!

 Check out the next ones in our online agenda.

 

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Περαιτέρω καθοδήγηση είναι διαθέσιμη στον οδηγό ΣΔΒΕΚ του Συμφώνου, ενώ το υπόδειγμα σύνταξης αναφορών και οι κατευθυντήριες οδηγίες του Συμφώνου βοηθούν τους υπογράφοντες το Σύμφωνο να διαρθρώσουν τις δράσεις προσαρμογής τους.

Οι υπογράφουσες πόλεις μπορούν επίσης να βρουν πληθώρα μελετών περιπτώσεων σχετικά με δοκιμασμένα παραδείγματα στη Βιβλιοθήκη αυτού του ιστότοπου.
 

Πώς μπορούν να καλυφθούν οι δαπάνες της προσαρμογής

 
Μπορείτε να αναζητήσετε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης που καλύπτει τις δικές σας ανάγκες μέσω του αλληλεπιδραστικού οδηγού χρηματοδότησης του Συμφώνου και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση σε αυτό το θέμα στα σχετικά φυλλάδια και τα διαδικτυακά σεμινάριά μας.