Υποστήριξη προς την κοινότητα

Πολιτικό συμβούλιο

DSC 0231Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια είναι ένα μοναδικό πολιτικό κίνημα υπό την καθοδήγηση των δημάρχων.

Το Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων παρέχει στους τοπικούς και περιφερειακούς ηγέτες την ευκαιρία να διαδραματίσουν ευρύτερο ρόλο στη διαμόρφωση και την περαιτέρω καθοδήγηση της πρωτοβουλίας. Επίσης, τα μέλη του Συμβουλίου πραγματοποιούν εκστρατεία για την υιοθέτηση πλαισίων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επιτρέπουν την τοπική δράση για το κλίμα και την ενέργεια, ενημερώνοντας σχετικά με τις τοπικές ανάγκες τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς υπευθύνους λήψης αποφάσεων.

Στόχος του Συμβουλίου των Δημάρχων είναι να συζητηθούν οι στρατηγικοί προσανατολισμοί της πρωτοβουλίας, να διασφαλιστεί ότι καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των πόλεων και ότι προσαρμόζεται περαιτέρω στις προσδοκίες τους και να καλλιεργήσει τον διάλογο μεταξύ της Κοινότητας του Ευρωπαϊκού Συμφώνου και των θεσμών της ΕΕ. Το Συμβούλιο αποτελείται από 7 δημάρχους και τοπικούς αιρετούς εκπροσώπους.

Μέλη

 • Όνομα: Alexander Vandersmissen
  Θέση: Mayor of Mechelen
  Χώρα: Belgium

  "Of all governmental levels, local authorities are most probably nearest to the citizens. That is why mayors must lead by example and work together in their responsibility to convince our citizens of the necessity and urgency of the energy shift and other climate ambitions in this covenant.”

 • Όνομα: Belinda Gottardi
  Θέση: Mayor of Castel Maggiore
  Χώρα: Italy

  "The fight against climate change must be channelled through a new awareness of Local Governments and citizens, the awareness of the need for a global commitment and a radical change in our lifestyle. This cultural transition must be guided by local administrations in a shared and participatory path with economic and social actors together with citizens."

 • Όνομα: Daniel Butler
  Θέση: Mayor of the City and County of Limerick
  Χώρα: Ireland
 • Όνομα: Eckart Würzner
  Θέση: Mayor of Heidelberg
  Χώρα: Germany

  "We are ready to go further in our actions in order to accelerate the energy transition and tackle climate change, in line with the Paris Agreement."

 • Όνομα: Hermano Sanches Ruivo
  Θέση: Deputy Mayor of Paris
  Χώρα: France
 • Όνομα: Julije Domac
  Θέση: Director of REGEA, the North-West Croatia Energy Agency
  Χώρα: Croatia

  "European regions and energy agencies should play a key role in planning, developing and implementing sustainable energy projects at all levels."

 • Όνομα: Katarina Luhr
  Θέση: Deputy Mayor of Stockholm
  Χώρα: Sweden

  "As elected officials we owe it to our citizens to not only acknowledge the dangers of global warming, but ensure they never actually come to pass. That’s why Stockholm joined the Covenant of Mayors."

 • Όνομα: Martin Horn
  Θέση: Lord Mayor of Freiburg
  Χώρα: Germany

  "We need to enact a rapid and deep transformation of our society to ensure that it is more sustainable and just for all. Recovery plans after COVID-19 should serve as an opportunity to enforce and speed up climate neutrality, which can help us tackle another crisis unfolding all over our planet - climate breakdown."

 • Όνομα: Pilar Díaz Romero
  Θέση: Mayor of Esplugues de Llobregat
  Χώρα: Spain
 • Όνομα: Rafał Trzaskowski
  Θέση: Mayor of Warsaw
  Χώρα: Poland

  “Local and regional leaders are fully committed to the Green Deal. We want to implement ambitious, yet realistic targets that will serve our local communities, also by creating new jobs – so desperately needed today, and improving competitiveness of our local businesses. We believe that a more ambitious climate policy can support and not undermine a successful economic recovery from the crisis caused by the pandemic.”