Υποστήριξη προς την κοινότητα

Πολιτικό συμβούλιο

DSC 0231Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια είναι ένα μοναδικό πολιτικό κίνημα υπό την καθοδήγηση των δημάρχων.

Το Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων παρέχει στους τοπικούς και περιφερειακούς ηγέτες την ευκαιρία να διαδραματίσουν ευρύτερο ρόλο στη διαμόρφωση και την περαιτέρω καθοδήγηση της πρωτοβουλίας. Επίσης, τα μέλη του Συμβουλίου πραγματοποιούν εκστρατεία για την υιοθέτηση πλαισίων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επιτρέπουν την τοπική δράση για το κλίμα και την ενέργεια, ενημερώνοντας σχετικά με τις τοπικές ανάγκες τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς υπευθύνους λήψης αποφάσεων.

Στόχος του Συμβουλίου των Δημάρχων είναι να συζητηθούν οι στρατηγικοί προσανατολισμοί της πρωτοβουλίας, να διασφαλιστεί ότι καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των πόλεων και ότι προσαρμόζεται περαιτέρω στις προσδοκίες τους και να καλλιεργήσει τον διάλογο μεταξύ της Κοινότητας του Ευρωπαϊκού Συμφώνου και των θεσμών της ΕΕ. Το Συμβούλιο αποτελείται από 7 δημάρχους και τοπικούς αιρετούς εκπροσώπους.

Μέλη

 • Όνομα: Asa Karlsson Björkmarker
  Θέση: Deputy Mayor of Växjö
  Χώρα: Sweden

  "Local governments are the level best positioned to engage citizens, create green jobs & swiftly implement the shift to renewable energy."

 • Όνομα: Célia Blauel
  Θέση: Deputy-Mayor of Paris
  Χώρα: France

  “As major actors in the energy transition, local authorities act closest to the citizens by associating all players on the territory in order to achieve the objectives of the Paris Agreement”

 • Όνομα: Daniel Termont
  Θέση: Mayor of Ghent
  Χώρα: Belgium

  "It is in our cities that the transition towards climate neutral cities start. [...] If we cooperate, cities will help shaping the future.”

 • Όνομα: Eckart Würzner
  Θέση: Mayor of Heidelberg
  Χώρα: Germany

  "We are ready to go further in our actions in order to accelerate the energy transition and tackle climate change, in line with the Paris Agreement."

 • Όνομα: Juan Espadas Cejas
  Θέση: Mayor of Sevilla
  Χώρα: Spain

  "Local Governments stand ready to work together, with the support of the public and private sector, as well as the involvement of citizens, to reach a sustainable planet, but it requires improvement in funding to finance climate policies."

 • Όνομα: Julije Domac
  Θέση: Director of REGEA, the North-West Croatia Energy Agency
  Χώρα: Croatia

  "European regions and energy agencies should play a key role in planning, developing and implementing sustainable energy projects at all levels."

 • Όνομα: Marc Castells
  Θέση: Mayor of Igualada and President of the Barcelona Province
  Χώρα: Spain