Υποστήριξη προς την κοινότητα

Εταίροι και σχετικές πρωτοβουλίες

Το Σύμφωνο των Δημάρχων δεν είναι μια μεμονωμένη πρωτοβουλία. Αντιθέτως, συνεργάζεται στενά με ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών, πολιτικών και έργων που προτείνονται από εταίρους από ευρωπαϊκούς θεσμούς, δημόσιες διοικήσεις, δίκτυα και άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Το Γραφείο Συμφώνου των δημάρχων συνεργάζεται απευθείας με αυτούς τους εταίρους και τις πρωτοβουλίες που προωθούν, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι διάφορες δραστηριότητες είναι επωφελείς για την κοινότητα του Συμφώνου και να συντονίσει όλες τις προσπάθειες με στόχο την από κοινού υποστήριξη τοπικών δράσεων για το κλίμα και την ενέργεια.

Οι κύριοι εταίροι από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς παρέχουν μια συγκεκριμένη σειρά εργαλείων υποστήριξης στην πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων.

 

Related initiatives

Institutional partners

  • Όνομα: CoR - Committee of the Regions
  • Σύνδεσμος: http://cor.europa.eu/en
  • The Committee of the Regions (CoR) is the political assembly that provides local and regional authorities with a voice at the heart of the European Union.

  • Όνομα: EASME - Executive agency for SMEs
  • Σύνδεσμος: http://ec.europa.eu/easme/
  • EASME is the agency managing several of the EU programs that can provide funding opportunities to implement policies related to the Covenant’s objectives.

  • Όνομα: EEA - European Environment Agency
  • Σύνδεσμος: http://www.eea.europa.eu/
  • The EEA is an agency of the European Union. Its task is to provide independent information on the environment to those involved in developing, adopting, implementing and evaluating environmental policies.

  • Όνομα: EIB - European Investment Bank
  • Σύνδεσμος: http://www.eib.org/
  • The EIB is the EU bank, owned by the Member States. One of its four priorities is specifically dedicated to climate action. Covenant of Mayors stakeholders can contact EIB to explore funding options and advices for their projects.