Γραφείο

Helpdesk

You are a Covenant signatory?

Central Helpdesk: info@eumayors.eu / phone: +32 2 646 84 24

Helpdesk Italy: info@eumayors.eu / phone: +39 075 852 04 29

Helpdesk Islands:  islands@eumayors.eu

Technical Helpdesk (European Commission’s Joint Research Centre)

Mitigation > JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu

Adaptation > JRC-COM-ADAPT@ec.europa.eu

phone: +39 033 278 53 99

You are a Covenant Coordinator?

Helpdesk Coordinators >

You are a Covenant Supporter?

Helpdesk Supporters > supporters@eumayors.eu

events & media enquiring

You are an event organiser?

Event inquiries > events@eumayors.eu

You are a journalist or media officer?

Media inquiries > press@eumayors.eu

Helpdesk

  • Θέση: General Helpdesk
  • Όνομα: Manuela GERVASI
  • Email: info@eumayors.eu
  • Θέση: Coordinators Helpdesk
  • Όνομα: Manuela GERVASI [replacing Elodie Bossio]
  • Email: coordinators@eumayors.eu
  • Θέση: Supporters Helpdesk
  • Όνομα: Lotte NIENHUIS
  • Email: lotte.nienhuis@eumayors.eu
  • Θέση: Coordinators Helpdesk
  • Όνομα: Elodie BOSSIO [on maternity leave]

Overall Coordination

  • Θέση: Head of Office
  • Όνομα: Frédéric BOYER
  • Email: frederic.boyer@eumayors.eu
  • Θέση: Head of Office
  • Όνομα: Lucie BLONDEL
  • Email: lucie.blondel@eumayors.eu

Communication & Events

Communication

  • Θέση: Coordination
  • Όνομα: Floriane CAPPELLETTI
  • Email: floriane.cappelletti@eumayors.eu
  • Όνομα: Sara GIOVANNINI
  • Email: sara.giovannini@eumayors.eu

Events

  • Όνομα: Eugenia MANSUTTI
  • Email: eugenia.mansutti@eumayors.eu
  • Όνομα: Lotte NIENHUIS
  • Email: lotte.nienhuis@eumayors.eu

Capacity-building & Knowledge-sharing

  • Θέση: Coordination
  • Όνομα: Eugenia MANSUTTI
  • Email: eugenia.mansutti@eumayors.eu
  • Θέση: Coordination
  • Όνομα: Anja DE CUNTO
  • Email: anja.de-cunto@eumayors.eu
  • Όνομα: Lea KLEINENKUHNEN
  • Email: lea.kleinenkuhnen@eumayors.eu
  • Όνομα: Jana CICMANOVA
  • Email: jana.cicmanova@eumayors.eu
  • Όνομα: Svenja SCHUCHMANN
  • Email: svenja.schuchmann@eumayors.eu
  • Όνομα: Arthur HINSCH
  • Email: arthur.hinsch@eumayors.eu
  • Όνομα: Davide CASSANMAGNAGO
  • Email: davide.cassanmagnago@eumayors.eu
  • Όνομα: Petya PISHMISHEVA
  • Email: petya.pishmisheva@eumayors.eu

Reporting, Monitoring & Evaluation

  • Θέση: Coordination
  • Όνομα: Giustino PICCOLO
  • Email: giustino.piccolo@eumayors.eu
  • Όνομα: Miguel MORCILLO
  • Email: miguel.morcillo@eumayors.eu
  • Όνομα: Alis-Daniela TORRES
  • Email: alis-daniela.torres@eumayors.eu
  • Όνομα: Davide CASSANMAGNAGO
  • Email: davide.cassanmagnago@eumayors.eu
  • Όνομα: Petya PISHMISHEVA
  • Email: petya.pishmisheva@eumayors.eu

International Urban Cooperation & Global Covenant of Mayors

  • Θέση: Coordination
  • Όνομα: Giorgia RAMBELLI
  • Email: giorgia.rambelli@iuc-europe.eu
  • Όνομα: George STIFF
  • Email: coordination-unit@iuc-europe.eu
  • Θέση: IUC programme - Communications
  • Όνομα: Adrienne Kotler
  • Email: communications-iuc@eumayors.eu

Ελάτε να μας επισκεφθείτε στις Βρυξέλλες!

Covenant of Mayors - Europe Office
Mundo Madou
Avenue des Arts 7-8
1210 Bruxelles
Belgium