Γραφείο

Helpdesk

You are a Covenant signatory?

 

Specific Helpdesks:
Helpdesk Italy > info@eumayors.eu / phone: +39 075 852 04 29

Helpdesk Pact of Islands > islands@eumayors.eu

Technical Helpdesk (European Commission’s Joint Research Centre) > JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu / phone: +390332786704

You are a Covenant Coordinator ?

Helpdesk Coordinators > coordinators@eumayors.eu

You are a Covenant Supporter?

Helpdesk Supporters > supporters@eumayors.eu

events & media enquiring

You are an event organiser?

Event inquiries > events@eumayors.eu

You are a journalist or media officer?

Media inquiries > press@eumayors.eu

Overall Coordination

  • Θέση: Head of Office
  • Όνομα: Frédéric BOYER
  • Email: frederic.boyer@eumayors.eu
  • Θέση: Head of Office
  • Όνομα: Lucie BLONDEL
  • Email: lucie.blondel@eumayors.eu

Communication & Events

Communication

  • Θέση: Coordination
  • Όνομα: Floriane CAPPELLETTI
  • Email: floriane.cappelletti@eumayors.eu
  • Θέση: Communication Officer
  • Όνομα: Sara GIOVANNINI
  • Email: sara.giovannini@eumayors.eu

Events

  • Θέση: Events Manager
  • Όνομα: Claire BAFFERT
  • Email: claire.baffert@eumayors.eu
  • Θέση: Events Officer
  • Όνομα: Eugenia MANSUTTI
  • Email: eugenia.mansutti@eumayors.eu

Helpdesk

  • Θέση: Helpdesk Manager
  • Όνομα: Francesca BORMIOLI
  • Email: info@eumayors.eu
  • Θέση: Helpdesk Coordinators
  • Όνομα: Elodie BOSSIO
  • Email: elodie.bossio@eumayors.eu
  • Θέση: Heldesk Supporters
  • Όνομα: Eugenia MANSUTTI
  • Email: eugenia.mansutti@eumayors.eu

Capacity-building & Knowledge-sharing

  • Θέση: Coordination
  • Όνομα: Claire BAFFERT
  • Email: claire.baffert@eumayors.eu
  • Όνομα: Anja DE CUNTO
  • Email: anja.de-cunto@eumayors.eu
  • Όνομα: Lea KLEINENKUHNEN
  • Email: lea.kleinenkuhnen@eumayors.eu
  • Όνομα: Giustino PICCOLO
  • Email: giustino.piccolo@eumayors.eu
  • Όνομα: Jana CICMANOVA
  • Email: jana.cicmanova@eumayors.eu
  • Όνομα: Pier SARACENO
  • Email: pier.saraceno@eumayors.eu
  • Όνομα: Svenja SCHUCHMANN
  • Email: svenja.schuchmann@eumayors.eu

Reporting, Monitoring & Evaluation

  • Όνομα: David DONNERER
  • Email: david.donnerer@eumayors.eu
  • Όνομα: Miguel MORCILLO
  • Email: miguel.morcillo@eumayors.eu
  • Θέση: Coordination
  • Όνομα: Alessandra ANTONINI
  • Email: alessandra.antonini@eumayors.eu

International Urban Cooperation & Global Covenant of Mayors

  • Θέση: Coordination
  • Όνομα: Giorgia RAMBELLI
  • Email: giorgia.rambelli@iuc-europe.eu
  • Όνομα: Jeppe JENSEN
  • Email: jeppe.jensen@eumayors.eu
  • Θέση: Communication Officer
  • Όνομα: Sean CARROLL
  • Email: scarroll@iuc-europe.eu
  • Όνομα: George STIFF
  • Email: coordination-unit@iuc-europe.eu

Ελάτε να μας επισκεφθείτε στις Βρυξέλλες!

Covenant of Mayors Office
63-67 rue d’Arlon
1040 Brussels
Belgium