Χώρα

Italy

Date of adhesion

12/10/2015

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 15 May 2019 Αριθμός επισκέψεων: 7896

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Isabella Rossi
  • Θέση:

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Liliana Ronconi
  • Θέση:

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Marco Odaldi
  • Θέση:

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Francesca Gaburro
  • Θέση:

Director

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Piergabriele Andreoli
  • Θέση: Director

EU Project Manager

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Lisa Sentimenti
  • Θέση: EU Project Manager