Χώρα

Spain

Date of adhesion

05/12/2014

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 09 October 2019 Αριθμός επισκέψεων: 7579

Director

    • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Josep Aragonés Gisbert
    • Θέση: Director

Manager

    • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Marga Estorach Fatsini
    • Θέση: Manager