Χώρα

Bulgaria

Πληθυσμός

59,953

Date of adhesion

14/12/2011

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 24 January 2013 Αριθμός επισκέψεων: 8190

Key Actions

 • Community center Rodoliubie
  • Περιγραφή:

   The only Community center in Municipality of Asenovgrad will be reovated. There will be some works for renewable energy for space heating and hot water, energy efficiency in space heating and hot water, energy efficiency in lighting systems and energy efficient electrical appliances. It is really important that citizens have better conditions for cultural events as well as the guests, participants, guests etc. Also it will be a good practise for C02 reduction - 188 936 t/a

  • Key Action:1
  • Γλώσσα:en
  • Τομείς: municipal buildings equipment facilities
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:2017-2020
  • Μείωση CO2:188.936
  • Κόστος υλοποίησης:1753236
  Αξιολόγηση αυτού του ορόσημου: Ψήφοι
 • High schools and Kindergardens
  • Περιγραφή:

   Four of high schools and five kindergardens in Municipality of Asenovgrad were renovated. In less then one year it was made a building envelope,there were some works for renewable energy four space heating and hot water, energy efficiency in space heating and hot water, energy efficiency in lighting systems and energy efficient electrical appliances. It is really important that the children have better conditins to study and grow up. Also it is a good practise for C02 reduction - 1740 t/a

  • Key Action:1
  • Γλώσσα:en
  • Τομείς: municipal buildings equipment facilities
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:2013-2013
  • Μείωση CO2:1740
  • Κόστος υλοποίησης:2176950
  Αξιολόγηση αυτού του ορόσημου: Ψήφοι
 • Blue zone
  • Περιγραφή:

   The so called "blue zone" makes much more easier the regulation of parking spots.

  • Key Action:1
  • Γλώσσα:en
  • Τομείς: transport
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:2013-2014
  • Μείωση CO2:134
  • Κόστος υλοποίησης:1109980
  Αξιολόγηση αυτού του ορόσημου: Ψήφοι