Χώρα

Greece

Πληθυσμός

18,380

Date of adhesion

23/06/2011

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 09 October 2019 Αριθμός επισκέψεων: 6869

Key Actions

 • Energy Efficience Measures for the Municipal Swimming Pook
  • Περιγραφή:

   Ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ κτιρίου Κλειστού Κολυμβητηρίου Έδεσσας

  • Key Action:1
  • Γλώσσα:el
  • Τομείς: municipal buildings equipment facilities
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:2016-2019
  • Μείωση CO2:606
  • Κόστος υλοποίησης:998200
  Αξιολόγηση αυτού του ορόσημου: 1 Ψήφοι
 • Environment and Sustainable Development Program
  • Περιγραφή:

   Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, έργων περιβαλλοντικών υποδομών μεγάλης κλίμακας και δράσεις εθνικής εμβέλειας, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων και στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στην χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.

  • Key Action:1
  • Γλώσσα:el
  • Τομείς: municipal buildings equipment facilities
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:2015-2019
  • Μείωση CO2:377
  • Παραγόμενη ανανεώσιμη ενέργεια:24
  • Κόστος υλοποίησης:990702
  • Ιστότοπος: http://www.epper.gr/
  Αξιολόγηση αυτού του ορόσημου: Ψήφοι
 • National Program Eksikonomo
  • Περιγραφή:

   .

  • Key Action:1
  • Γλώσσα:el
  • Τομείς: municipal buildings equipment facilities
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:2013-2019
  • Μείωση CO2:129.8
  • Κόστος υλοποίησης:444079
  • Ιστότοπος: www.ypeka.gr
  Αξιολόγηση αυτού του ορόσημου: Ψήφοι