Χώρα

Italy

Πληθυσμός

16,263

Date of adhesion

13/04/2010

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 20 June 2018 Αριθμός επισκέψεων: 5514

Key Actions

 • Building Code Specification
  • Περιγραφή:

   Environmental sustaianability aspects taken into account: energy savings, FER exploitation including geothermal, internal elettromagnetic pollution, green roofs and e microclimate compensation, rainfall use and water protection, e-mobility.

  • Key Action:1
  • Γλώσσα:en
  • Τομείς: others
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:2011-2020
  • Κόστος υλοποίησης:20000
  Αξιολόγηση αυτού του ορόσημου: Ψήφοι
 • New Green Urban Areas Planting
  • Περιγραφή:

   Planting of new trees in 25000 mq, important both for compensation and adaptation.

  • Key Action:1
  • Γλώσσα:en
  • Τομείς: municipal buildings equipment facilities
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:2011-2015
  Αξιολόγηση αυτού του ορόσημου: Ψήφοι
 • In compagnia del lavoro e in stazione: mobilità alternativa casa-lavoro
  • Περιγραφή:

   Costituzione di 3 gruppi di lavoro: 1. In stazione con il car-pooling 2. Mobilità alternativa verso le aziende del territorio 3. I tempi degli spostamenti casa-stazione degli studenti e delle studentesse delle scuole secondarie di II grado

  • Key Action:1
  • Γλώσσα:it
  • Τομείς: transport
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:2012-2020
  Αξιολόγηση αυτού του ορόσημου: Ψήφοι
 • Redevelopement of Public Lighting with LED
  • Περιγραφή:

   The action consists in the redevelopment of the entire public lighting system by replacing the lighting fixtures with LED. The replacement concerns 2193 light points out of a total of 2387, 1215 of which do not comply with the legislation. The LEDs guarantee: • greater luminous efficiency • longer life of light sources • lower energy consumption • dimmability or power differentiation in the ignition cycle • excellent visibility • increased visual comfort. The redevelopment project foresees a consumption as planned of about 437 MWh/year, allowing a 54% reduction in electricity consumption for public lighting.

  • Key Action:1
  • Γλώσσα:en
  • Τομείς: public lighting
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:2016-2017
  • Μείωση CO2:155.45
  • Κόστος υλοποίησης:403370
  Αξιολόγηση αυτού του ορόσημου: Ψήφοι
 • Network of cycle and pedestrian paths
  • Περιγραφή:

   The action consists in the redevelopment of the entire public lighting system by replacing the lighting fixtures with LED. The replacement concerns 2193 light points out of a total of 2387, 1215 of which do not comply with the legislation. The LEDs guarantee: • greater luminous efficiency • longer life of light sources • lower energy consumption • dimmability or power differentiation in the ignition cycle • excellent visibility • increased visual comfort. The redevelopment project foresees a consumption as planned of about 437 MWh/year, allowing a 54% reduction in electricity consumption for public lighting.

  • Key Action:1
  • Γλώσσα:en
  • Τομείς: transport
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:2013-2020
  • Μείωση CO2:381.06
  • Κόστος υλοποίησης:1208218
  Αξιολόγηση αυτού του ορόσημου: Ψήφοι
 • Promotion of sustainable mobility systems (Public Transport, bike sharing, car pooling, piedibus,etc)
  • Περιγραφή:

   The action intends to reduce the use of private vehicles for journeys of less than 10 km distance, bringing the percentage from 18% of total journeys to 15% by 2020 and 10% of the journeys by 2030. The forms of sustainable mobility promoted to date by the Municipality of caronno pertusella are: - walking and cycling journeys - shared mobility: bike sharing (also electric), car pooling - Intermodal TPL integrated with other forms of sustainable mobility - zones 30.

  • Key Action:1
  • Γλώσσα:en
  • Τομείς: transport
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:2010-2021
  • Κόστος υλοποίησης:254300
  Αξιολόγηση αυτού του ορόσημου: Ψήφοι
 • Building and upgrading green urban infrastructure, including urban orchards
  • Περιγραφή:

   1 Increasing planting in existing green areas; 2 Creating new urban orchards; 3 Supporting urban orchards by purchasing community materials and tools; 4 Supporting urban orchards by providing high quality free compost; 5 To disseminate conservation and precision farming techniques.

  • Key Action:1
  • Τομείς:
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:2014-2025
  • Κόστος υλοποίησης:707597
  Αξιολόγηση αυτού του ορόσημου: Ψήφοι
 • Agriculture Project
  • Περιγραφή:

   To prosecute "Agricol-Lura" project, ended in 2017, by promoting local agriculture and the sale of km0-products. A market for the sale of local products is planned and the number of market stalls for farmers will be increased. "Agricol-Lura" pursued the increase of resilience of agricultural.

  • Key Action:1
  • Τομείς:
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:2014-2020
  • Κόστος υλοποίησης:165000
  Αξιολόγηση αυτού του ορόσημου: Ψήφοι