Χώρα

Germany

Πληθυσμός

503,263

Date of adhesion

22/10/2008

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 03 April 2018 Αριθμός επισκέψεων: 7679

Key Actions

 • Stärkung der energetischen Biomasseverwertung von Grün- und Schnittgut
  • Περιγραφή:

   Energetic recovery of biomass originate from public areas

  • Key Action:1
  • Γλώσσα:de
  • Τομείς: others
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:1990-2020
  • Κόστος υλοποίησης:20000
  Αξιολόγηση αυτού του ορόσημου: Ψήφοι
 • Erhöhung der energtetischen Sanierungsrate von Wohnbaugesellschaften auf 1.5 bis 1.8 % pro Jahr
  • Περιγραφή:

   Agreement for residential building companies: Rate of energy efficient modernization 1.5% - 1.8 % per year for the existing housing stock; Cooperation of local authorities and residential building companies

  • Key Action:1
  • Γλώσσα:de
  • Τομείς: residential buildings
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:1990-2020
  • Κόστος υλοποίησης:10000
  Αξιολόγηση αυτού του ορόσημου: Ψήφοι
 • Fernwärmeanschlussinitiative
  • Περιγραφή:

   Initiative to increase the purchase volume of distrct heating; cooperation of local authorities and the energy supplier "N-ERGIE Aktiengesellschaft"

  • Key Action:1
  • Γλώσσα:de
  • Τομείς: local heat cold production
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:1990-2020
  • Κόστος υλοποίησης:20000
  Αξιολόγηση αυτού του ορόσημου: Ψήφοι