Χώρα

Spain

Πληθυσμός

200

Date of adhesion

06/09/2016

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 28 November 2016 Αριθμός επισκέψεων: 8370
Στόχος προσαρμογής

Mayor

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: JAIME SOLER TODOLI
  • Θέση: Mayor

Main

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: MARIA BARONA LAMOTHE
  • Θέση: SECRETARIA

Καθεστώς Συμφώνου

 • Signature
 • Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί
 • Results monitored

Related News