Χώρα

Spain

Πληθυσμός

1,374

Date of adhesion

27/10/2016

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 16 November 2016 Αριθμός επισκέψεων: 8388
Στόχος προσαρμογής

Mayor

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Joan Faus Vitoria
  • Θέση: Mayor

Main

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Esther Naveiro Sobrado
  • Θέση: AEDL

Καθεστώς Συμφώνου

 • Signature
 • Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί
 • Results monitored

Related News