Χώρα

Spain

Πληθυσμός

29,965

Date of adhesion

29/09/2016

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 21 October 2016 Αριθμός επισκέψεων: 8349
Στόχος προσαρμογής

Mayor

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Elvira Garcia Campos
  • Θέση: Mayor

Main

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Salvador Estellés Luis
  • Θέση: Jefe de los Servicios Urbanos

Καθεστώς Συμφώνου

 • Signature
 • Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί
 • Results monitored

Related News