Χώρα

Spain

Πληθυσμός

2,395

Date of adhesion

18/04/2016

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 04 May 2016 Αριθμός επισκέψεων: 8353
Στόχος προσαρμογής

Mayor

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: JESUS PLA HERRERO
  • Θέση: Mayor

Main

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: AMPARO VIDAL VICEDO
  • Θέση: SECRETARIA-INTERVENTORA

Καθεστώς Συμφώνου

 • Signature
 • Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί
 • Results monitored

Related News