Χώρα

Spain

Πληθυσμός

5,987

Date of adhesion

29/03/2016

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 11 April 2016 Αριθμός επισκέψεων: 8140
Στόχος προσαρμογής

Mayor

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: JOSEP ANTONI Albert i Quilins
  • Θέση: Mayor

Main

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Francisco Polop Soler
  • Θέση: Tècnic enginyer

Καθεστώς Συμφώνου

 • Signature
 • Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί
 • Results monitored

Related News