Χώρα

Greece

Πληθυσμός

92,608

Date of adhesion

07/03/2016

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 14 November 2017 Αριθμός επισκέψεων: 8339
Στόχος προσαρμογής

Mayor

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: GEORGIOS PAPANASTASIOU
  • Θέση: Mayor

Main

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: GEORGIA RONTIRI
  • Θέση: HEAD programming and development department

Καθεστώς Συμφώνου

 • Signature
 • Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί
 • Results monitored

Related News