Χώρα

Greece

Πληθυσμός

49,872

Date of adhesion

06/02/2015

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 13 July 2017 Αριθμός επισκέψεων: 8253
 • Συνολικός στόχος μείωσης των εκπομπών CO2: 28%

Mayor

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Athanasios Panagopoulos
  • Θέση: Mayor

Main

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Vasilios Christopoulos
  • Θέση: Vice mayor

Καθεστώς Συμφώνου

 • Signature
 • Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί
 • Results monitored

Related News