Χώρα

Greece

Πληθυσμός

59,704

Date of adhesion

19/11/2014

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 02 March 2016 Αριθμός επισκέψεων: 8388
 • Συνολικός στόχος μείωσης των εκπομπών CO2: 22%

Mayor

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: IOANNIS STATHOPOULOS
  • Θέση: Mayor

Main

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Katerina Kapetanaki
  • Θέση: Strategic Planning Dpt.

Other

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: ΜΑRIA VITALIOTOU
  • Θέση: Special Advisor to the Mayor

Καθεστώς Συμφώνου

 • Signature
 • Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί
 • Results monitored

Related News