Χώρα

Spain

Πληθυσμός

1,214

Date of adhesion

26/04/2014

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 27 June 2014 Αριθμός επισκέψεων: 8206
 • Συνολικός στόχος μείωσης των εκπομπών CO2: 24%

Mayor

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: FRANCISCO JAVIER CORELLA MERLE
  • Θέση: Mayor

Main

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: DIEGO MARTÍNEZ IZQUIERDO
  • Θέση: ENGINEER

Καθεστώς Συμφώνου

 • Signature
 • Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί
 • Results monitored

Related News