Χώρα

Spain

Πληθυσμός

247,482

Date of adhesion

04/04/2012

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 31 January 2018 Αριθμός επισκέψεων: 8792
 • Συνολικός στόχος μείωσης των εκπομπών CO2: 23%

Mayor

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: XULIO XOSÉ FERREIRO BAAMONDE
  • Θέση: Mayor

Main

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: GUILLERMO LEIRA NOGALES
  • Θέση: JEFE DE SECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL

Καθεστώς Συμφώνου

 • Signature
 • Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί
 • Results monitored

Related News