Χώρα

Spain

Πληθυσμός

15,445

Date of adhesion

17/06/2020

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 29 June 2020 Αριθμός επισκέψεων: 924
Στόχος προσαρμογής

Mayor

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Juan Francisco Ferreira González
  • Θέση: ALCALDE
  • Email: alcalde@concellodegondomar.com
  • Τηλέφωνο: 986360125

Main

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Brais Misa García
  • Θέση: Concejal de Medio Ambiente
  • Email: brais.misa@concellodegondomar.com
  • Τηλέφωνο: 986360125

Καθεστώς Συμφώνου

 • Signature
 • Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί
 • Results monitored

Related News