Χώρα

Spain

Πληθυσμός

935

Date of adhesion

04/06/2020

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 11 June 2020 Αριθμός επισκέψεων: 1191
Στόχος προσαρμογής

Mayor

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Arantxa Hernández
  • Θέση: Alcaldesa

Main

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Grupo Acción Local Zona Media
  • Θέση: Asesoramiento
  • Email: energia@navarramedia.org
  • Τηλέφωνο: 948740739

Καθεστώς Συμφώνου

 • Signature
 • Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί
 • Results monitored

Related News