Χώρα

Spain

Πληθυσμός

1,230

Date of adhesion

05/06/2020

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 10 June 2020 Αριθμός επισκέψεων: 1165
Στόχος προσαρμογής

Mayor

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Beatriz Bascoy
  • Θέση: Alcaldesa
  • Email: correo@moeche.gal
  • Τηλέφωνο: 981404006

Καθεστώς Συμφώνου

 • Signature
 • Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί
 • Results monitored

Related News