Χώρα

Spain

Πληθυσμός

10,138

Date of adhesion

22/05/2020

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 23 May 2020 Αριθμός επισκέψεων: 1408
Στόχος προσαρμογής

Mayor

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: VALENTIN GONZALEZ
  • Θέση: ALCALDE
  • Email: alcaldia@aspontes.org
  • Τηλέφωνο: 981453116

Main

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: JOSE ALVARIÑO
  • Θέση: tecnico obras, servizos e medio ambiente
  • Email: jose.alvarino@aspontes.org
  • Τηλέφωνο: 981453181

Καθεστώς Συμφώνου

 • Signature
 • Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί
 • Results monitored

Related News