Χώρα

Italy

Πληθυσμός

34,218

Date of adhesion

23/10/2019

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 11 November 2019 Αριθμός επισκέψεων: 1468
Στόχος προσαρμογής

Mayor

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Fulvio Centoz
  • Email: f.centoz@comune.aosta.it

Main

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Framarin Marco
  • Email: m.framarin@comune.aosta.it

Καθεστώς Συμφώνου

 • Signature
 • Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί
 • Results monitored

Related News