Χώρα

Bosnia-herzegovina

Πληθυσμός

10,886

Date of adhesion

05/11/2019

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 08 November 2019 Αριθμός επισκέψεων: 1904
Στόχος προσαρμογής

Mayor

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Kemal Bratić
  • Θέση: Mayor

Main

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Damir Avdaković
  • Θέση: Head of development department

Καθεστώς Συμφώνου

 • Signature
 • Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί
 • Results monitored

Related News