Χώρα

Spain

Πληθυσμός

2,735

Date of adhesion

31/10/2019

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 08 November 2019 Αριθμός επισκέψεων: 2500
Στόχος προσαρμογής

Mayor

    • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Ladis Satrustegui Alzugaray
    • Θέση: Alkatea

Main

    • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Maria Jose Larayoz

Καθεστώς Συμφώνου

  • Signature
  • Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί
  • Results monitored

Related News