Χώρα

Spain

Πληθυσμός

1,729

Date of adhesion

23/10/2019

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 28 October 2019 Αριθμός επισκέψεων: 1613
Στόχος προσαρμογής

Mayor

    • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Santiago Uterga Labiano
    • Θέση: Alkatea

Main

    • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Maria Jose Zarranz Oteiza

Καθεστώς Συμφώνου

  • Signature
  • Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί
  • Results monitored

Related News