Χώρα

Belgium

Πληθυσμός

5,858

Date of adhesion

23/09/2019

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 10 October 2019 Αριθμός επισκέψεων: 1231
Στόχος προσαρμογής

Mayor

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Valérie Dejardin
  • Θέση: Mayor

Main

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Manon Chanteux
  • Θέση: Environmental advisor

Καθεστώς Συμφώνου

 • Signature
 • Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί
 • Results monitored

Related News