Χώρα

Belgium

Πληθυσμός

34,310

Date of adhesion

24/09/2019

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 09 October 2019 Αριθμός επισκέψεων: 1314
Στόχος προσαρμογής

Mayor

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Françoise Pigeolet
  • Θέση: Bourgmestre

Main

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Emeline Bareel
  • Θέση: Responsable Energie

Καθεστώς Συμφώνου

 • Signature
 • Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί
 • Results monitored

Related News