Χώρα

Greece

Πληθυσμός

13,730

Date of adhesion

19/10/2015

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 09 February 2016 Αριθμός επισκέψεων: 392
 • Συνολικός στόχος μείωσης των εκπομπών CO2: 26%

Mayor

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: IOANNIS GEORGOPOULOS
  • Θέση: Mayor

Main

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Vasileios Pasialis
  • Θέση: Head of Department of Environment

Καθεστώς Συμφώνου

 • Signature
 • Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί
 • Results monitored

Related News