Χώρα

Spain

Πληθυσμός

1,092

Date of adhesion

12/12/2016

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 02 January 2017 Αριθμός επισκέψεων: 8559
Στόχος προσαρμογής

Mayor

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Ángel Andrés González
  • Θέση: Mayor

Main

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Araceli Chana Valero
  • Θέση: Secretaria-interventora

Καθεστώς Συμφώνου

 • Signature
 • Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί
 • Results monitored

Related News