Υπογράφοντες

 

Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια είναι ανοιχτό σε όλες τις τοπικές αρχές με δημοκρατική σύνθεση από αιρετούς αντιπροσώπους, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και του σταδίου εφαρμογής των ενεργειακών και κλιματικών πολιτικών τους.

Οι μικρού και μεσαίου μεγέθους όμορες τοπικές αρχές μπορούν επίσης, υπό ορισμένες συνθήκες, να αποφασίσουν να συμμετάσχουν ως ομάδα υπογραφόντων.

Οι δεσμεύσεις των υπογραφόντων το Σύμφωνο συνδέονται με το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια: τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2020, για τους υπογράφοντες που εντάχθηκαν στο Σύμφωνο μεταξύ του 2008 και του 2015, και το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και τη Στρατηγική της ΕΕ για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, για τους υπογράφοντες που εντάχθηκαν μετά το 2015.

Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο δεσμεύονται να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Θα πρέπει να αναπτύξουν, εντός των πρώτων δύο ετών από την ένταξή τους, ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα, με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 και την αύξηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.

Συμμετοχή ως Υπογράφων


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


10341 Αποτελέσματα αναζήτησης

Στοιχεία/σελίδα

Υπογράφοντες Πληθυσμός Δεσμεύσεις Κατάσταση Ημερομηνία ένταξης
Améscoa Baja, ES 724 2030 ADAPT 2020
Cres, HR 2879 2030 ADAPT 2020
Lerín, ES 1725 2030 ADAPT 2020
Les Cabanyes, ES 964 2030 ADAPT 2020
Gondomar, ES 15445 2030 ADAPT 2020
Cerdido, ES 1169 2030 ADAPT 2020
Meis, ES 4778 2030 ADAPT 2020
San Sadurniño, ES 2822 2030 ADAPT 2020
Montclar, ES 136 2030 ADAPT 2020
Ștefănești (r-l Ștefan-Vodă), MD 1203 2030 ADAPT 2020
MOECHE, ES 1230 2030 ADAPT 2020
Obanos, ES 935 2030 ADAPT 2020
Meira, ES 1711 2030 ADAPT 2020
Zas, ES 4472 2030 ADAPT 2020
Monterrei, ES 2602 2030 ADAPT 2020
CALDAS DE REIS, ES 8785 2030 ADAPT 2020
A RÚA, ES 4314 2030 ADAPT 2020
O GROVE, ES 10700 2030 ADAPT 2020
Bande, ES 1528 2030 ADAPT 2020
Pazos de Borbén, ES 2980 2030 ADAPT 2020
Mali Lošinj, HR 8116 2030 ADAPT 2020
Padron, ES 8384 2030 ADAPT 2020
Muxia, ES 4657 2030 ADAPT 2020
Vilarmaior, ES 1231 2030 ADAPT 2020
As Pontes, ES 10138 2030 ADAPT 2020