Υπογράφοντες

 

Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια είναι ανοιχτό σε όλες τις τοπικές αρχές με δημοκρατική σύνθεση από αιρετούς αντιπροσώπους, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και του σταδίου εφαρμογής των ενεργειακών και κλιματικών πολιτικών τους.

Οι μικρού και μεσαίου μεγέθους όμορες τοπικές αρχές μπορούν επίσης, υπό ορισμένες συνθήκες, να αποφασίσουν να συμμετάσχουν ως ομάδα υπογραφόντων.

Οι δεσμεύσεις των υπογραφόντων το Σύμφωνο συνδέονται με το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια: τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2020, για τους υπογράφοντες που εντάχθηκαν στο Σύμφωνο μεταξύ του 2008 και του 2015, και το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και τη Στρατηγική της ΕΕ για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, για τους υπογράφοντες που εντάχθηκαν μετά το 2015.

Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο δεσμεύονται να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Θα πρέπει να αναπτύξουν, εντός των πρώτων δύο ετών από την ένταξή τους, ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα, με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 και την αύξηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.

Συμμετοχή ως Υπογράφων


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


10185 Αποτελέσματα αναζήτησης

Στοιχεία/σελίδα

Υπογράφοντες Πληθυσμός Δεσμεύσεις Κατάσταση Ημερομηνία ένταξης
Peacehaven Town Council, GB 25000 2030 ADAPT 2020
Haría, ES 5123 2030 ADAPT 2019
Baghdati, GE 3700 2030 ADAPT 2019
TOMIÑO, ES 13464 2030 ADAPT 2019
Ultzama, ES 1655 2030 ADAPT 2019
VALENCIA DE ALCÁNTARA, ES 5437 2030 ADAPT 2019
Kehidakustány, HU 1187 2030 ADAPT 2019
Kuldiga, LV 10863 2030 ADAPT 2019
Administration Communale de Court-St.-Etienne, BE 10609 2030 ADAPT 2019
Ala, IT 8824 2030 ADAPT 2019
BRAINE-L'ALLEUD, BE 40156 2030 ADAPT 2019
Gavere, BE 12805 2030 ADAPT 2019
Košice, SK 238750 2030 ADAPT 2019
Jezero, BA 1144 2030 ADAPT 2019
Foz, ES 10002 2030 ADAPT 2019
Zalacsány, HU 926 2030 ADAPT 2019
Comune di Valbrenta, IT 5101 2030 ADAPT 2019
Novo Goražde, BA 3117 2030 ADAPT 2019
Nemesbük , HU 696 2030 ADAPT 2019
Sindelfingen, DE 64190 2030 ADAPT 2019
Nova , HU 800 2030 ADAPT 2019
Primaria com. Zagarancea, MD 3502 2030 ADAPT 2019
Istočna Ilidža, BA 14437 2030 ADAPT 2019
BEGONTE, ES 3037 2030 ADAPT 2019
Teslić, BA 38536 2030 ADAPT 2019