Υπογράφοντες

 

Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια είναι ανοιχτό σε όλες τις τοπικές αρχές με δημοκρατική σύνθεση από αιρετούς αντιπροσώπους, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και του σταδίου εφαρμογής των ενεργειακών και κλιματικών πολιτικών τους.

Οι μικρού και μεσαίου μεγέθους όμορες τοπικές αρχές μπορούν επίσης, υπό ορισμένες συνθήκες, να αποφασίσουν να συμμετάσχουν ως ομάδα υπογραφόντων.

Οι δεσμεύσεις των υπογραφόντων το Σύμφωνο συνδέονται με το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια: τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2020, για τους υπογράφοντες που εντάχθηκαν στο Σύμφωνο μεταξύ του 2008 και του 2015, και το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και τη Στρατηγική της ΕΕ για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, για τους υπογράφοντες που εντάχθηκαν μετά το 2015.

Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο δεσμεύονται να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Θα πρέπει να αναπτύξουν, εντός των πρώτων δύο ετών από την ένταξή τους, ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα, με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 και την αύξηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.

Συμμετοχή ως Υπογράφων


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


9826 Αποτελέσματα αναζήτησης

Στοιχεία/σελίδα

Υπογράφοντες Πληθυσμός Δεσμεύσεις Κατάσταση Ημερομηνία ένταξης
Unione Tresinaro Secchia, IT 81753 2030 ADAPT 2019
VEDRA, ES 5046 2030 ADAPT 2019
XUNQUEIRA DE ESPADANEDO, ES 750 2030 ADAPT 2019
Lojeŭ, BY 11516 2030 ADAPT 2019
Voranava, BY 24900 2030 ADAPT 2019
Veszprém Megyei Önkormányzat, HU 175196 2030 ADAPT 2019
A POBRA DO BROLLÓN, ES 1685 2030 ADAPT 2019
XOVE, ES 3314 2030 ADAPT 2019
Tábor, CZ 33669 2030 ADAPT 2019
RIOTORTO, ES 1255 2030 ADAPT 2019
Sot de Chera, ES 375 2030 ADAPT 2019
ANTAS DE ULLA , ES 2008 2030 ADAPT 2019
MELÓN, ES 1 2030 ADAPT 2019
SOBER, ES 2301 2030 ADAPT 2019
As Nogais, ES 1100 2030 ADAPT 2019
Tudela, ES 35500 2030 ADAPT 2019
VILARIÑO DE CONSO , ES 558 2030 ADAPT 2019
BAÑOS DE MOLGAS , ES 1623 2030 ADAPT 2019
A TEIXEIRA, ES 332 2030 ADAPT 2019
PUNXIN , ES 699 2030 ADAPT 2019
Aranga, ES 1894 2030 ADAPT 2019
CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA, ES 1300 2030 ADAPT 2019
SILLEDA , ES 8698 2030 ADAPT 2019
A MERCA, ES 1911 2030 ADAPT 2019
BENEIXIDA , ES 674 2030 ADAPT 2019