Υπογράφοντες

 

Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια είναι ανοιχτό σε όλες τις τοπικές αρχές με δημοκρατική σύνθεση από αιρετούς αντιπροσώπους, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και του σταδίου εφαρμογής των ενεργειακών και κλιματικών πολιτικών τους.

Οι μικρού και μεσαίου μεγέθους όμορες τοπικές αρχές μπορούν επίσης, υπό ορισμένες συνθήκες, να αποφασίσουν να συμμετάσχουν ως ομάδα υπογραφόντων.

Οι δεσμεύσεις των υπογραφόντων το Σύμφωνο συνδέονται με το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια: τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2020, για τους υπογράφοντες που εντάχθηκαν στο Σύμφωνο μεταξύ του 2008 και του 2015, και το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και τη Στρατηγική της ΕΕ για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, για τους υπογράφοντες που εντάχθηκαν μετά το 2015.

Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο δεσμεύονται να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Θα πρέπει να αναπτύξουν, εντός των πρώτων δύο ετών από την ένταξή τους, ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα, με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 και την αύξηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.

Συμμετοχή ως Υπογράφων


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


10452 Αποτελέσματα αναζήτησης

Στοιχεία/σελίδα

Υπογράφοντες Πληθυσμός Δεσμεύσεις Κατάσταση Ημερομηνία ένταξης
HALKI ISLAND, GR 604 2030 ADAPT 2020
Etxarri, ES 75 2030 ADAPT 2020
Putte, BE 17931 2030 ADAPT 2020
Gallipienzo, ES 98 2030 ADAPT 2020
Arce, ES 262 2030 ADAPT 2020
Belascoain <> Beraskoain, ES 122 2030 ADAPT 2020
Yenisehir, Mersin, TR 266117 2030 ADAPT 2020
Rodrigo, ES 12513 2030 ADAPT 2020
Primaria satului Jevreni, MD 1500 2030 ADAPT 2020
Rogojeni, MD 712 2030 ADAPT 2020
Moaña, ES 19399 2030 ADAPT 2020
Δήμος Πάργας, GR 11866 2030 ADAPT 2020
ALCÁNTARA, ES 1420 2030 ADAPT 2020
Castellfollit de Riubregós, ES 161 2030 ADAPT 2020
Ponteceso, ES 5565 2030 ADAPT 2020
San Juan del Olmo, ES 102 2030 ADAPT 2020
SOLOSANCHO, ES 839 2030 ADAPT 2020
Teplodar, UA 10354 2030 ADAPT 2020
Ivancea, MD 5032 2030 ADAPT 2020
Valdoviño, ES 6613 2030 ADAPT 2020
Slatina, HR 13686 2030 ADAPT 2020
Sevan , AM 26004 2030 ADAPT 2020
Negreira, ES 6877 2030 ADAPT 2020
Moraleja, ES 6746 2030 ADAPT 2020
Ciudad Juárez, MX 0 2030 ADAPT 2020