Υπογράφοντες

 

Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια είναι ανοιχτό σε όλες τις τοπικές αρχές με δημοκρατική σύνθεση από αιρετούς αντιπροσώπους, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και του σταδίου εφαρμογής των ενεργειακών και κλιματικών πολιτικών τους.

Οι μικρού και μεσαίου μεγέθους όμορες τοπικές αρχές μπορούν επίσης, υπό ορισμένες συνθήκες, να αποφασίσουν να συμμετάσχουν ως ομάδα υπογραφόντων.

Οι δεσμεύσεις των υπογραφόντων το Σύμφωνο συνδέονται με το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια: τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2020, για τους υπογράφοντες που εντάχθηκαν στο Σύμφωνο μεταξύ του 2008 και του 2015, και το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και τη Στρατηγική της ΕΕ για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, για τους υπογράφοντες που εντάχθηκαν μετά το 2015.

Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο δεσμεύονται να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Θα πρέπει να αναπτύξουν, εντός των πρώτων δύο ετών από την ένταξή τους, ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα, με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 και την αύξηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.

Συμμετοχή ως Υπογράφων


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


10841 Αποτελέσματα αναζήτησης

Στοιχεία/σελίδα

Υπογράφοντες Πληθυσμός Δεσμεύσεις Κατάσταση Ημερομηνία ένταξης
Savogna, IT 360 ADAPT 2030 2021
Prin-Deyrançon, FR 619 ADAPT 2030 2021
LA VALL DE GALLINERA, ES 548 ADAPT 2030 2021
Lourenzá, ES 2139 ADAPT 2030 2021
A Capela, ES 1221 2030 ADAPT 2021
Navia de Suarna, ES 1103 2030 ADAPT 2021
Szentes, HU 27161 ADAPT 2030 2021
VILALBA, ES 14200 2030 ADAPT 2021
Cerceda, ES 5023 2030 ADAPT 2021
A Fonsagrada, ES 3589 2030 ADAPT 2021
A Lama, ES 2397 2030 ADAPT 2021
Abadín, ES 2322 2030 ADAPT 2021
Ourol, ES 1018 ADAPT 2030 2021
O Saviñao, ES 3743 2030 ADAPT 2021
Vila de Cruces, ES 5208 2030 ADAPT 2021
Arzúa, ES 6053 2030 ADAPT 2021
Ortigueira, ES 6956 2030 ADAPT 2021
Vozdvyzhivka, UA 1324 ADAPT 2030 2021
CASTRO CALDELAS, ES 1204 2030 ADAPT 2021
Lens, BE 4508 2030 ADAPT 2021
Cariño, ES 3945 2030 ADAPT 2021
Vilagarcía de Arousa, ES 37519 ADAPT 2030 2021
Sarria, ES 13537 2030 ADAPT 2021
Ostrów Wielkopolski, PL 71829 ADAPT 2030 2021
Korosten AC, UA 62833 ADAPT 2030 2021