Υπογράφοντες

 

Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια είναι ανοιχτό σε όλες τις τοπικές αρχές με δημοκρατική σύνθεση από αιρετούς αντιπροσώπους, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και του σταδίου εφαρμογής των ενεργειακών και κλιματικών πολιτικών τους.

Οι μικρού και μεσαίου μεγέθους όμορες τοπικές αρχές μπορούν επίσης, υπό ορισμένες συνθήκες, να αποφασίσουν να συμμετάσχουν ως ομάδα υπογραφόντων.

Οι δεσμεύσεις των υπογραφόντων το Σύμφωνο συνδέονται με το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια: τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2020, για τους υπογράφοντες που εντάχθηκαν στο Σύμφωνο μεταξύ του 2008 και του 2015, και το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και τη Στρατηγική της ΕΕ για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, για τους υπογράφοντες που εντάχθηκαν μετά το 2015.

Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο δεσμεύονται να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Θα πρέπει να αναπτύξουν, εντός των πρώτων δύο ετών από την ένταξή τους, ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα, με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 και την αύξηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.

Συμμετοχή ως Υπογράφων


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


10061 Αποτελέσματα αναζήτησης

Στοιχεία/σελίδα

Υπογράφοντες Πληθυσμός Δεσμεύσεις Κατάσταση Ημερομηνία ένταξης
Doboj Istok, BA 10886 2030 ADAPT 2019
Lekunberri, ES 1535 2030 ADAPT 2019
Lesaka, ES 2735 2030 ADAPT 2019
Šekovići, BA 7870 2030 ADAPT 2019
RODEIRO, ES 2509 2030 ADAPT 2019
Doboj Jug, BA 4500 2030 ADAPT 2019
Doneztebe, ES 1729 2030 ADAPT 2019
Coll de Nargó, ES 549 2030 ADAPT 2019
Aosta, IT 34218 2030 ADAPT 2019
Sirolo, IT 4078 2030 ADAPT 2019
Oia, ES 3018 2030 ADAPT 2019
O Rosal, ES 6249 2030 ADAPT 2019
A Estrada, ES 20661 2030 ADAPT 2019
Taboadela, ES 1443 2030 ADAPT 2019
Tiszalök Város Önkormányzata, HU 5379 2030 ADAPT 2019
CAMARIÑAS, ES 5322 2030 ADAPT 2019
FONTAINE-L'EVÊQUE, BE 17806 2030 ADAPT 2019
Laxe, ES 3084 2030 ADAPT 2019
Kisvárda, HU 16924 2030 ADAPT 2019
Wavre, BE 34310 2030 ADAPT 2019
Béziers, FR 76493 2030 ADAPT 2019
Limbourg, BE 5858 2030 ADAPT 2019
Unione dei Comuni Savena - Idice, IT 45582 2030 ADAPT 2019
Marin, ES 24362 2030 ADAPT 2019
Nyírbogát , HU 3088 2030 ADAPT 2019