Illustration Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια

Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, το οποίο είχε προαναγγελθεί από τον Επίτροπο Miguel Arias Cañete ως «η μεγαλύτερη αστική πρωτοβουλία για το κλίμα και την ενέργεια παγκοσμίως», ενώνει χιλιάδες τοπικές και περιφερειακές αρχές που δεσμεύονται οικιοθελώς να υλοποιήσουν τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια στην επικράτειά τους.

Οι νέοι υπογράφοντες δεσμεύονται πλέον να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 και να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αναφορικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής αλλά και την προσαρμογή σε αυτήν.

PDF - 670.1 kb
Covenant of Mayors for Climate & Energy - Leaflet
Leaflet introducing the Covenant of Mayors for Climate & Energy and the benefits of joining. A high-definition PDF is available upon request.
Send a request.
български (bg); čeština (cs); dansk (da); Deutsch (de); eesti (et); ελληνικά (el); English (en); español (es); français (fr); Gaelic (ga); hrvatski (hr); italiano (it); lietuvių (lt); latviešu (lv); magyar (hu); Malti (mt); Nederlands (nl); polski (pl); português (pt); română (ro); slovenčina (sk); slovenščina (sl); suomi (fi); svenska (sv).


Νέο Πλαίσιο για το 2030και Ενσωμάτωση της Προσαρμογής

Το καλοκαίρι του 2015, με παρότρυνση του Επιτρόπου Miguel Arias Cañete, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων ξεκίνησαν μια διαδικασία διαβούλευσης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών προκειμένου να συλλέξουν τις απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με το μέλλον του Συμφώνου των Δημάρχων. Η απάντηση ήταν ομόφωνη: το 97% ζήτησε να τεθεί ένας νέος στόχος που να εκτείνεται χρονικά πέρα από το 2020 ενώ το 80% ζήτησε να τεθεί ένας πιο μακροπρόθεσμος στόχος. Η πλειοψηφία επιδοκίμασε, επίσης, τους στόχους για το 2030 σχετικά με τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα/των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% και υποστήριξε την ενσωμάτωση του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν σε ένα ενιαίο πλαίσιο.

Το νέο ολοκληρωμένο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου 2015 κατά τη διάρκεια μιας τελετής που έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Οι τρεις πυλώνες του ενισχυμένου Συμφώνου, δηλαδή μετριασμός, προσαρμογή και ασφαλής, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια, εγκρίθηκαν με συμβολικό τρόπο.

Το Όραμα των Υπογραφόντων

Οι υπογράφοντες επιδοκιμάζουν ένα κοινό όραμα για το 2050: την απεξάρτηση της επικράτειάς τους από τις πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής τους στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την παροχή της δυνατότητας στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια.

Οι Δεσμεύσεις των Υπογραφόντων

Οι πόλεις που υπέγραψαν το Σύμφωνο δεσμεύονται για τη λήψη δράσεων προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος της ΕΕ για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030 και την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης αναφορικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

Προκειμένου να μετουσιώσουν την πολιτική τους δέσμευση σε πρακτικά μέτρα και έργα, οι υπογράφοντες του Συμφώνου πρέπει, κυρίως, να προετοιμάσουν μια Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς και μια Εκτίμηση των Κινδύνων και της Τρωτότητας από την Κλιματική Αλλαγή. Δεσμεύονται να υποβάλλουν, εντός δύο ετών από την ημερομηνία της απόφασης του τοπικού συμβουλίου, ένα Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) που θα περιγράφει συνοπτικά τις βασικές δράσεις που προγραμματίζουν να αναλάβουν. Η στρατηγική της προσαρμογής πρέπει να αποτελεί μέρος του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος ή/και να αναπτύσσεται και να ενσωματώνεται σε ξεχωριστό(ά) έγγραφο(α) σχεδιασμού. Οι υπογράφοντες μπορούν να διαλέξουν τη μορφή της επιλογής τους. Η θαρραλέα αυτή πολιτική δέσμευση σηματοδοτεί την έναρξη μιας μακροπρόθεσμης διαδικασίας όπου οι πόλεις δεσμεύονται να συντάσσουν αναφορές κάθε δύο έτη για την πρόοδο της υλοποίησης.

Αναδρομή στο Παρελθόν: Η προέλευση των πρωτοβουλιών «Σύμφωνο των Δημάρχων» και «Οι Δήμαρχοι Προσαρμόζονται»

Το 2008, μετά την υιοθέτηση της δέσμης μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Σύμφωνο των Δημάρχων προς επιδοκιμασία και υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονταν από τις τοπικές αρχές αναφορικά με την υλοποίηση των πολιτικών για τη βιώσιμη ενέργεια.

Το Σύμφωνο των Δημάρχων συνιστά ένα μοναδικό κίνημα «εκ των κάτω προς τα άνω» το οποίο πέτυχε την κινητοποίηση μεγάλου αριθμού τοπικών και περιφερειακών αρχών για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης και την κατεύθυνση των επενδύσεων σε μέτρα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Στηριζόμενη στην επιτυχία του Συμφώνου των Δημάρχων, η πρωτοβουλία «Οι Δήμαρχοι Προσαρμόζονται» παρουσιάστηκε το 2014 και βασίστηκε στο ίδιο μοντέλο διακυβέρνησης, προσκαλώντας τις πόλεις να αναλάβουν πολιτικές δεσμεύσεις και να λάβουν δράση για να προβλέψουν τις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να προετοιμαστούν για αυτές. Στο τέλος του 2015, οι πρωτοβουλίες συγχωνεύθηκαν στο νέο ολοκληρωμένο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, υιοθετώντας τους στόχους της ΕΕ για το 2030 και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αναφορικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

Twitter
Για ανταλλαγή
μέσω του κινητού σας
Facebook
Για να γίνετε θαυμαστές
της σελίδας του Συμφώνου
Newsletter
Για να γίνετε συνδρομητές του
μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου
Rss feeds
Για να λαμβάνετε νέα σε
πραγματικό χρόνο
Με την πολιτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με την πολιτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ιστότοπος συντονίζεται από το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων.
Registration form | Νέα | Ατζέντα | Χάρτης ιστότοπου | Βοήθεια RSS | Ευχαριστίες | Νομικές ανακοινώσεις