Χρηματοδότηση

Ευκαιρίες χρηματοδότησης Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα

Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι το κλειδί για τη μετατροπή φιλόδοξων σχεδίων δράσης σε συγκεκριμένα έργα. Η σελίδα «Χρηματοδοτικά Μέσα» παρέχει στην Κοινότητα του Συμφώνου των Δημάρχων σαφείς και πρακτικές πληροφορίες για ευκαιρίες άντλησης πόρων και χρηματοδότησης.

Ο αλληλεπιδραστικός οδηγός χρηματοδότησης συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με πρωτοβουλίες χρηματοδότησης που διαχειρίζονται η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και κύρια χρηματοοικονομικά ιδρύματα, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επίσης, ο οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες για υποστηρικτικές υπηρεσίες και καινοτόμους μηχανισμούς χρηματοδότησης.

Η ενότητα «Χρήσιμοι Σύνδεσμοι» συγκεντρώνει τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις σε σχέση με τη χρηματοδότηση που ενδιαφέρουν την Κοινότητα του Συμφώνου, καθώς και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και διδαγμάτων που αντλήθηκαν.

Περισσότερες δημοσιεύσεις είναι διαθέσιμες αποκλειστικά για τα μέλη της Κοινότητας του Συμφώνου των Δημάρχων στην ενότητα των μελών (Το Σύμφωνό μου) αυτού του ιστότοπου.


Αλληλεπιδραστικός οδηγός χρηματοδότησης


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Διαγραφή όλωνUseful links

Key publications including best practices from the Covenant of Mayors community, lessons learnt and useful reports from the main EU institutions are collected in this section. More publications are available for the Covenant of Mayors community only and can be accessed via the resource library in the private area (My Covenant) of this website.