Illustration Παγκόσμια επέκταση

Το Σύμφωνο των Δημάρχων ξεκίνησε το 2008 στην Ευρώπη, φιλοδοξώντας να συγκεντρώσει τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που δεσμεύονται εθελοντικά να επιτύχουν και να υπερβούν τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια.

Η πρωτοβουλία κατάφερε να υιοθετήσει μια άνευ προηγουμένου προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή για δράσεις σχετικά με την ενέργεια και το κλίμα και γρήγορα η επιτυχία της ξεπέρασε τις προσδοκίες.

Πλέον, η πρωτοβουλία συγκεντρώνει περισσότερες από 7.000 τοπικές και περιφερειακές αρχές σε 57 χώρες, οι οποίες αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα ενός παγκόσμιου, πολυμερούς κινήματος και βασίζονται στην τεχνική και μεθοδολογική υποστήριξη που παρέχουν τα ειδικά γραφεία.

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων -το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2017 -θα αξιοποιήσει την εμπειρία που αποκτήθηκε τα τελευταία οκτώ χρόνια στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν και θα βασιστεί στους κύριους παράγοντες επιτυχίας της πρωτοβουλίας: τη διαχείριση από τη βάση προς την κορυφή, το μοντέλο πολυεπίπεδης συνεργασίας και το συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, ανατρέξτε στην ενότητα συχνών ερωτήσεων ή επικοινωνήστε με τα Περιφερειακά Γραφεία Εξυπηρέτησης του Συμφώνου:
- Κεντρικό Γραφείο Βοήθειας (ΕΕ): info@eumayors.eu
- Γραφείο Βοήθειας Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (CoMO East): info-east@eumayors.eu
- Γραφείο Βοήθειας Νότιας Ευρώπης - Μεσογείου (CES-MED): info-south@eumayors.eu
- Γραφείο Βοήθειας Υποσαχάριας Αφρικής (CoMO-SSA): helpdesk@comssa.org

Η ιστορία επιτυχίας του Συμφώνου των Δημάρχων

Πραγματοποιήστε κύλιση της σελίδας προς τα κάτω και ανακαλύψτε τα ορόσημα και τα επιτεύγματα του Συμφώνου των Δημάρχων από την έναρξη της πρωτοβουλίας!

2008

© φωτογραφία Nathalie Nizette

Η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008, με στόχο τη συμμετοχή και την υποστήριξη των δημάρχων προκειμένου να δεσμευτούν για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια.

2011

© φωτογραφία Anna Zenzina

Η επιτυχία της πρωτοβουλίας ξεπέρασε γρήγορα τις προσδοκίες και συνέχισε να προσελκύει νέες τοπικές και περιφερειακές αρχές στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Το Σύμφωνο των Δημάρχων είχε ήδη συγκεντρώσει 2.000 πόλεις έως τον Οκτώβριο του 2010, ενθαρρύνοντας την Ευρωπαϊκή επιτροπή να αναπτύξει μια παρόμοια πρωτοβουλία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ. Η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων για τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης δρομολογήθηκε το 2011 και πλέον λειτουργεί στη Λευκορωσία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία, την Αρμενία, τη Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν.

www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

2012

© φωτογραφία Human Dynamics

Το 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέκτεινε το Σύμφωνο των Δημάρχων στην περιφέρεια της Νότιας Ευρωπαϊκής Γειτονίας, ξεκινώντας το έργο CES-MED. Το έργο «Καθαρότερη ενέργεια για την προστασία των πόλεων της Μεσογείου» (CES-MED) παρέχει υποστήριξη στις πόλεις ώστε να συμμετάσχουν στο Σύμφωνο των Δημάρχων και να δεσμευτούν σε φιλόδοξες πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Το Γραφείο CES-MED λειτουργεί στην Αλγερία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Λίβανο, το Μαρόκο, την Παλαιστίνη και την Τυνησία.

www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

2014

© φωτογραφία Erik Luntang

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την πρωτοβουλία Οι Δήμαρχοι Προσαρμόζονται. Βασισμένη στις ίδιες αρχές με το Σύμφωνο των Δημάρχων, αυτή η αδελφή πρωτοβουλία εστιάζει στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η πρωτοβουλία «Οι Δήμαρχοι Προσαρμόζονται» καλεί τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να πρωτοστατήσουν στην προσαρμογή και τις υποστηρίζει στην ανάπτυξη και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών προσαρμογής.

mayors-adapt.eu

2015

© φωτογραφία Nathalie Nizette

Το Σύμφωνο των Δημάρχων και η πρωτοβουλία «Οι Δήμαρχοι Προσαρμόζονται» συγχωνεύθηκαν επισήμως σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2015 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το νέο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, οι στόχοι και η κατεύθυνση του οποίου είχαν οριστεί σε συνεργασία με τις πόλεις στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαβούλευσης, είναι πιο φιλόδοξο και πιο ευρύ: οι υπογράφουσες πόλεις δεσμεύονται πλέον να υποστηρίξουν ενεργά την υλοποίηση του στόχου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030 και συμφωνούν να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια για όλους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.

© φωτογραφία xxx

Κατά τη Σύνοδο για το Κλίμα που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι μερικές εβδομάδες αργότερα, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Maroš Sefčovič ανακοίνωσε τη γεωγραφική επέκταση του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, με τη δημιουργία νέων περιφερειακών γραφείων στην Υποσαχάρια Αφρική, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία.

2016

© φωτογραφία epp

Τον Ιούνιο του 2016, το Σύμφωνο των Δημάρχων μπήκε σε μια σημαντική νέα φάση της ιστορίας του, όταν επέλεξε να συνενώσει τις δυνάμεις του με μια άλλη πρωτοβουλία σε επίπεδο πόλεων, τον Συνασπισμό των Δημάρχων. Το «Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια», το οποίο προέκυψε από αυτήν τη διαδικασία και πρόκειται να ξεκινήσει επισήμως τον Ιανουάριο του 2017, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο κίνημα φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης που δεσμεύονται να υπερβούν τους εθνικούς τους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια. Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις αρχές της κλιματικής δικαιοσύνης, το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων θα αντιμετωπίσει τρία κύρια ζητήματα: τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την παγκόσμια πρόσβαση σε ασφαλή, καθαρή και οικονομικά προσιτή ενέργεια.

Στο μεταξύ, το Σύμφωνο των Δημάρχων συνεχίζει την παγκόσμια επέκτασή του, με τη δημιουργία του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων για την Υποσαχάρια Αφρική.

helpdesk@comssa.org

2017
Τον Ιανουάριο του 2017 θα ξεκινήσει επίσημα το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια. Αυτό το νέο παγκόσμιο κίνημα θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη φωνή των τοπικών ηγετών στην πολιτική και τη δράση για το κλίμα διεθνώς και θα προβάλει τις συλλογικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, θα δημιουργηθούν τα περιφερειακά γραφεία του Συμφώνου στη Βόρεια Αμερική, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, την Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία, την Ινδία και την Ιαπωνία, συμπληρώνοντας τα ήδη υφιστάμενα γραφεία.

info@eumayors.eu

Twitter
Για ανταλλαγή
μέσω του κινητού σας
Facebook
Για να γίνετε θαυμαστές
της σελίδας του Συμφώνου
Newsletter
Για να γίνετε συνδρομητές του
μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου
Rss feeds
Για να λαμβάνετε νέα σε
πραγματικό χρόνο
Με την πολιτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με την πολιτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ιστότοπος συντονίζεται από το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων.
Registration form | Νέα | Ατζέντα | Χάρτης ιστότοπου | Βοήθεια RSS | Ευχαριστίες | Νομικές ανακοινώσεις